Kyr trenger beite – luftegård er ikke nok

Publisert 26.11.2013

For kyr er åtte uker i luftegård en svært dårlig erstatning for åtte uker på beite. Derfor kjemper Dyrevernalliansen for at kyr som ikke får komme på beite skal få luftegård hele året.

Storfe, okse, ku, kalv trenger mosjon.

For kyr er åtte uker i luftegård en svært dårlig erstatning for åtte uker på beite. Derfor kjemper Dyrevernalliansen for at kyr som ikke får komme på beite skal få luftegård hele året.

Forskrift for hold av storfe stiller krav om minst åtte ukers beite. Dette er viktig for kyrne, som har et sterkt behov for å være på beite. Når de selv får velge, bruker kyr fire til ni timer daglig på beite og beveger seg gjerne flere kilometer. I tillegg til å tilbringe dagen med å lete etter spiselige planter, gir beiting kyrne god mosjon og helse.

Beite for kyr i løsdrift utsatt til 2014

Forskriftskravet om beiting ble innført for båsfjøs allerede i 2004. Bønder med løsdriftsfjøs fikk imidlertid frist fram til 2013. Da 2013-fristen nærmet seg, begynte Bondelaget, KrF og Høyre å protestere på kravet. Endel bønder hadde bygd løsdriftsfjøs uten tilstrekkelig beitemark tilgjengelig. Landbruksminister Slagsvold Vedum utsatte derfor kravet til 2014. Til tross for den utsatte fristen, er det fortsatt en del bønder som mener at beitekravet ikke lar seg gjennomføre for sin gård.

Dyreplageri å bare gi kyrne tilgang til luftegård

Forskriften åpner for at:

”Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs bygd før denne bestemmelsen trer i kraft, skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegård [...] der dyrene sikres mulighet til fri bevegelse og mosjon.”

Dyrevernalliansen mener det er i strid med dyrevelferdsloven å tillate luftegård i stedet for beite, siden beiting er et viktig artstypisk behov for kyr.

Dyrevernalliansen kjemper for best mulig luftegård

Nå i høst har Mattilsynet hatt på høring hvordan kravene til bruk av en slik luftegård skal være.

Dyrevernalliansen har i sitt høringssvar lagt vekt på det faktum at luftegård alltid vil være en dårlig kompensasjon for beite, fordi beitebehovet ikke blir tilfredsstilt og helsegevinsten blir mindre. Kyrne trenger en mye lengre periode i luftegård for å få samme mosjonseffekt.

– Når bonden likevel har valgt å bygge et fjøs som er uegnet for å gjennomføre beite, mener vi at han bør pålegges å investere i en best mulig helårig luftegård, uttaler sivilagronom og fagleder Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

- Landbruksdepartementet, Forskrift for hold av storfe, 22. april 2004.
- Mattilsynet, Mosjonskrav – storfe – høring av veileder, Brev til høringsinstansene, 3. september 2013.
- Nationen, ”KrF og Høgre ut mot ku-krav”, 12. juli 2012.
- Nationen, ”Lite lyst i Sp og Ap til å utsetje ku-krav”, 13. juli 2012.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!