Kalver må få die og okser må få slippe ut

Publisert 10.06.2013

Kalver bør få die, og okser bør ha samme krav til oppstalling som kyr. Dette er blant Dyrevernalliansens krav til Mattilsynet om ny forskrift for storfe.

Kalver har et sterkt sugebehov, og kan begynne å suge på hverandre.

Kalver som ikke får suge melk, kan bli så stresset at de begynner å suge på hverandre.

Foto: iStock

Kalver bør få die, og okser bør ha samme krav til oppstalling som kyr. Dette er blant Dyrevernalliansens krav til Mattilsynet om ny forskrift for storfe.

Kalven bør få die melk fra kua

Mange kyr må føde mens de er bundet på båsen. Da faller den nyfødte kalven rett ned på gjødselrista. Andre kyr føder ute i besetningen. Det naturlige for ei ku er derimot å trekke seg vekk for å føde i fred. Hun beskytter den nyfødte, og slikker den tørr. - Dyrevernalliansen etterlyser krav om at kalvingsbinge alltid skal brukes, sier fagleder Marianne Kulø. Hun har sendt innspill til Mattilsynet om nye forskrifter for hold av storfe.

I dag stiller ikke forskriften krav om at kalvens sugebehov skal tilfredstilles. Ei moderne ku produserer omtrent ti ganger så mye melk som kalven kan drikke. Likevel blir kalven tatt fra moren sin rett etter fødselen, og mange kalver får bare melk servert i åpen bøtte. - Kalven bør få die litt av melken til kua. Det bør være et tydelig krav at alle kalver skal få suge melk, helst fra mora, eventuelt fra ei ammeku eller en smokk, sier Kulø. Kalver som ikke får suge melk, kan bli så stresset at de begynner å suge på innredningen eller hverandre, eller de kan drikke urin.

Okser bør få være utendørs

I innspillet setter Dyrevernalliansen også fokus på okser. Det er tillatt å oppstalle okser hele året i en trang binge med ukomfortabelt fullspaltegulv. Slik oppstalling er forbudt for kyr. Mens kyr har rett til å få komme ut hver sommer, står mange okser innendørs hele året. Begrunnelsen er at ukastrerte okser er vanskeligere å håndtere for bonden, og at oksene kan være vanskeligere å gjerde inn. Ifølge Bioforsk er det imidlertid fullt mulig å finne alternative luftegårds-løsninger for ukastrere okser. Kastrering er også en mulighet.

Dyrevernalliansen mener at:

  • Alle kyr som skal føde, bør få være i egen fødebinge.
  • Alle kalver bør få die eller suge melk.
  • Alle okser bør få slippe ut, og ha samme krav til oppstalling som kyr.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!