Faginstanser fraråder å utsette løsdriftskravet

Publisert 15.06.2016

Stortinget har utsatt kravet om at alle kyr skal få gå i løsdrift fra 2024 til 2034. Ingen dyr har godt av å stå bundet på en liten bås. Heller ikke kua. Faginstanser konkluderer i likhet med Dyrevernalliansen med at løsdrift er det beste for kua.

kuer på bås

I båsfjøs kan kua ta ett skritt fram og ett tilbake, og så vidt snu på hodet. Det er svært vanskelig med normal kroppspleie, mosjon og naturlig sosial kontakt med andre dyr. Nå har Stortinget valgt å utsette kravet om at alle kyr skal få gå i løsdrift. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

Stortinget har utsatt kravet om at alle kyr skal få gå i løsdrift fra 2024 til 2034. Ingen dyr har godt av å stå bundet på en liten bås. Heller ikke kua. Faginstanser konkluderer i likhet med Dyrevernalliansen med at løsdrift er det beste for kua.

Landbruksdepartementets arbeidsgruppe om storfehold har allerede i 2008 konkludert med at løsdriftsfjøs gir bedre dyrevelferd enn båsfjøs, likevel har nå det samme departementet valgt å utsette kravet som ble stilt allerede i 2003.

Under kan du lese hva de tyngste faginstansene på området har uttalt i forbindelse med denne saken.

Den Norske Veterinærforening:

"Veterinærforeningen mener at melkekyr i riktig dimensjonerte, veldrevne løsdriftssystemer med godt stell tilrettelagt for utegang på beite har bedre helse og velferd enn melkekyr som står oppbundet i båssystemer. Derfor bør primært kravet om løsdrift opprettholdes."

Veterinærinstituttet:

"Veterinærinstituttet mener at løsdrift totalt sett gir bedre grunnlag for god dyrevelferd enn båsfjøs, fordi det gir dyra adgang til mosjon og fri bevegelse, utøvelse av naturlig atferd samt at dyret får dekket sosiale behov."

 

Rådet for dyreetikk:

"Mulighetene for god dyrevelferd er bedre ved løsdrift enn i båsfjøs (...) Ut fra et dyreetisk perspektiv mener RDE at en utsettelse av løsdriftskravet til 2024 er uheldig og uønsket."

Mattilsynet:

"Mattilsynet mener det er godt dokumentert at løsdrift gir klart bedre velferd for storfe enn båsfjøs. Mattilsynet mener også at det har vært god tid til å få på plass økonomiske intensiver for å fremme denne overgangen i den grad det har vært nødvendig. Mattilsynet synes derfor det er uheldig å utsette kravet til løsdrift ytterligere." 

Mattilsynet mener utsettelse av løsdriftskravet er spesielt uheldig for okser, ungdyr og ammekyr. Det er dessuten mindre relevant å utsette kravet for dem og mindre økonomisk lukrativt.

"Ombygging fra bås til løsdrift for okser, ungdyr og ammekyr vil imidlertid normalt være enklere og billigere. Mattilsynet har ikke oversikt over hvor mange okser, ungdyr og ammekyr som fortsatt er oppstallet på bås. Men det kan ikke være tvil om at særlig disse dyregruppene lider under oppstalling i båsfjøs , samtidig som betydningen av stabil norsk melkeproduksjon ikke er relevant for disse dyregruppene. De kompensatoriske tiltakene i form av utvidet beitetid fra 8 til 16 uker vil heller ikke komme oksene til gode, da beitekravet ikke gjelder for ukastrerte okser over 6 måneder.”

Organisasjonen TYR mener båsfjøs ikke gir god velferd for ammekyr, og påpeker at båsfjøsproblematikk har økende relevans for denne gruppen.

"I disse planene må̊ det og gjøres vurderinger om en del dagens båsfjøs melkeku skal ombygges til ammekufjøs i og med at vi i dag mangler over 50 tusen mordyr for å produsere det storfekjøttet som markedet etterspør."

Dyrevernalliansen mener at god dyrevelferd må være en forutsetning for norsk landbruk. Vi kommer til å fortsette å arbeide for å bedre forholdene for dyrene som lider aller mest i intensivt landbruk. 

Nesten 50 % av norske melkekyr står fortsatt bundet på bås. De fleste båskyr står bundet 8-9 måneder i strekk hvert år.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!