Kjemper mot bås for økologiske kuer

Publisert 15.03.2012

Landbruksdepartementets vedtak om at økologiske kuer fortsatt skal kunne holdes på bås, er innklaget til EFTAs overvåkningsorgan av Dyrevernalliansen.

Kalver trenger et lunt og tørt miljø i fjøset

Landbruksdepartementets vedtak om at økologiske kuer fortsatt skal kunne holdes på bås, er innklaget til EFTAs overvåkningsorgan av Dyrevernalliansen.

Hovedregelen i hele EU- og EØS-området er at økologiske kuer skal holdes i løsdrift. Men det er et unntak: Kuer i små besetninger kan fortsatt lovlig holdes på bås. Spørsmålet er: hva er en "liten besetning" med melkekuer?

Departementets fortolkning lenker kuene til båsen

I følge Landbruks- og matdepartementet er en "liten besetning" på under 35 melkekuer. En gjennomsnittlig norsk besetning er på 18,5 melkekuer.

Følgelig mener Landbruks- og matdepartementet at alle norske gjennomsnittsbesetninger, og mange besetninger som er betydelig større enn dette, er "små" - og derfor lovlig skal kunne holde kuene på bås. I praksis betyr departementets beslutning at de fleste norske økokuer blir lenket til båsen.

Flere økokuer i løsdrift i våre naboland

En gjennomsnittlig besetning  i Sverige er på 48 kuer, og myndighetene legger til grunn at  "små besetninger" har færre enn 45 kuer. I Finland er gjennomsnittsbesetningen 21 kuer, og "små besetninger" er satt til færre enn 15. Danmark har foreløpig lagt til grunn at hovedregelen skal gjelde for alle økologiske kuer, altså skal alle gå i løsdrift.

Dyrevernalliansen har innklaget Norge for ESA

Dyrevernalliansen har innklaget Norge ved Landbruks- og matdepartementet til EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESAs oppgave er å sørge for at EØS-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen blir oppfylt. Dyrevernalliansens mål er at alle kuer skal få gå i løsdrift. Økokuene bør ikke være noe unntak.

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Complaint to the EFTA Surveillance Authority concerning failure to comply with EEA law, Letter to ESA, 1. august 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!