Økologiske sauer opplever dårlig dyrevelferd

Publisert 08.07.2010

Dyrevelferdskrav for norske økologiske sauer er dårligere enn i EU. Mens EU-sauer har halm å ligge på, må norske økologiske sauer ligge på metallrist. Dyrevernalliansen krever at sauene får halm eller kompenserende tiltak.

Sauer i norsk landbruk er ofte i fjøs med strekkmetall

I Norge er det tillatt at økologiske sauer er innendørs på metallrist hele vinteren.

Dyrevelferdskrav for norske økologiske sauer er dårligere enn i EU. Mens EU-sauer har halm å ligge på, må norske økologiske sauer ligge på metallrist. Dyrevernalliansen krever at sauene får halm eller kompenserende tiltak.

Sammenlignet med andre europeiske land, har norske sauefjøs to uheldige særtrekk: Strekkmetall er vanlig gulvtype, og inneperioden om vinteren er svært lang. Strekkmetall er en metallrist med gjødselkjeller under. De fleste norske sauer står altså innendørs på metallrist i mange måneder i strekk. De økologiske sauene er ikke noe unntak.

Dyrevelferden for norske sauer verre enn i EU

For å bedre dyrevelferden har EU bestemt at alle økologiske sauefjøs skal ha fast dekke. Det betyr som regel at sauene får gå på et mykt underlag av tykk halm. EUs regelverk gjelder for Norge også, men det hjelper ikke sauene.

Stikk i strid med EU har Landbruks- og matdepartementet vedtatt at norske øko-sauer må ta til takke med strekkmetall. Grunnen er at dette øker muligheten for at flere norske sauegårder kan bli sertifisert som økologiske. På grunn av departementets kanaliseringspolitikk er halm mangelvare i mange av områdene med sau i Norge. Dermed er det praktisk vanskelig å skaffe halm og strø til dyrene.

Debio skal kontrollere at økologisk landbruk i Norge følger regelverket, men har ikke protestert på departementets vedtak om at strekkmetall er tillatt. Innen det økologiske miljøet i resten av Europa er det bred enighet om at strekkmetall ikke ivaretar god dyrevelferd. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) mener fast dekke er nødvendig.[1, 2] 

Strø er et minimumskrav for dyrevelferd

Forkjemperne for strekkmetall henviser til et forsøk som konkluderte med at sauene bare vegrer seg mot å ligge på strekkmetallet når de er nyklipte.[3] Dyrevernalliansen påpeker at fast dekke innebærer bedre dyrevelferd på mange flere områder enn bare liggekomfort. For eksempel er jevnlig utdeling av strø en miljøberikelse.

Mykt strø fjerner dessuten risikoen for at sauemødrene føder rett på det harde strekkmetallet, og for at spedlam havner på drenerende gulv. Dyrevernalliansen mener at alle sauer bør ha krav på halm og behagelig underlag. I det minste bør kravet gjelde for økologiske sauer. Dette har vi krevd overfor departementet og Debio. Det er uakseptabelt at norske økologiske sauer skal ha dårligere velferd enn økologiske sauer ellers i Europa.

Uteareal bedrer dyrevelferden

Hvis strø er umulig å få tak i, bør det innføres krav om kompenserende tiltak.[4] For eksempel bør det innføres krav om tilgang til luftegård i vinterhalvåret. En nasjonal spørreundersøkelse viser at bare 33 % av alle norske sauefjøs, uansett driftstype, har luftegård.[5]

Tilgang til luftegård gir sauene mulighet til å seg vekk fra metallgulvet, og nyte frisk luft. Dette kan løses ved at det påbudte arealkravet består av både inne- og uteareal. En slik løsning ville bidra til å senke investeringskostnaden per sau. 

Myndighetene, med Matmerk som ansvarlig aktør, markedsfører allerede økologisk mat som at "dyrene har tilgang til frisk luft og dagslys". Denne påstanden kan bli litt sannere med krav om luftegård for økologisk sau.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] St.prp. nr 68 (2005-2006) Om jordbruksoppgjøret 2006 – endringer i statsbudsjettet for 2006.
[2] Debio, Høring av forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, Brev til Mattilsynet, 24. juni 2010.
[3] Færevik, G., Andersen, I.L. et al., "Preferences of sheep for different types of pen flooring", Applied Animal Behaviour Sceince 90, 265-276, 2005.
[4] Dyrevernalliansen, Høringssvar - Forslag til nye regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, Brev til Mattilsynet 25. juni 2010.
[5] Stubsjøen, S., Norges Veterinærhøgskole, epost til Dyrevernalliansen, 23. juni 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!