Økologisk mat: Dyrevernalliansen trekker seg fra Debio

Publisert 05.03.2014

Ø-merket for økologisk mat er i dag ingen garanti for bedre dyrevelferd. Dyrevernalliansen trekker seg fra samarbeidet i Debio og Regelverksutvalget for økologisk landbruksproduksjon. – Forbrukerne blir lurt, sier sivilagronom og fagleder Marianne Kulø og informasjonsleder Live Kleveland. 

I norsk landbruk er det endel økologiske gårder med melkekyr.

Dyrevernalliansens sivilagronom Marianne Kulø har besøkt en rekke økologiske og vanlige gårder, og snakket med bøndene om mulige forbedringer for økt satsing på dyrevelferd. 

Foto: I. L. Hauge

Ø-merket for økologisk mat er i dag ingen garanti for bedre dyrevelferd. Dyrevernalliansen trekker seg fra samarbeidet i Debio og Regelverksutvalget for økologisk landbruksproduksjon. – Forbrukerne blir lurt, sier sivilagronom og fagleder Marianne Kulø og informasjonsleder Live Kleveland. 

Etter fem års innsats for å gjøre Ø-merket til en garanti for god dyrevelferd, gir Dyrevernalliansen opp.

– Vi har nedlagt mye arbeid i å gjøre økologisk landbruk til en ener på dyrevelferd. Dessverre når vi ikke frem. Regelverket har blitt stadig dårligere de siste 15 årene, og de siste årene har situasjonen for Ø-merket forverret seg, sier sivilagronom og fagleder Marianne Kulø.

Dyrevernalliansen melder seg nå ut av Debio, som er sertifiseringsorganisasjonen for økologisk produksjon i Norge.

Vi avslutter også arbeidet i Regelverksutvalget for økologisk landbruksproduksjon.

Økologisk merket mat gir ikke bedre dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementets mål er å øke økologisk produksjon mest mulig på billigst mulig måte. Da må dyrevelferd nedprioriteres.

I stedet for å gjøre som Sverige, som har innført nasjonale regler for bedre dyrevelferd, følger Norge minstekravene fra EU.

– Det norske økologiske regelverket tillater for eksempel at sauene står innesperret hele vinterhalvåret, i binger som minner om glattceller, sier fagleder Marianne Kulø.

Forbrukerne blir lurt

altInformasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener at forbrukerne fortjener å få høre sannheten om økologisk merket mat og dyrevelferd.På faglig grunnlag kan ikke Dyrevernalliansen gå god for at økologisk merket mat gir bedre dyrevelferd enn vanlig industrilandbruk.

– Forbrukerne blir lurt, sier fagleder Marianne Kulø.

De siste femten årene har de økologiske kravene til dyrevelferd blitt senket på flere områder. Økologisk regelverk tillater dessuten båsfjøs og innendørs dyrehold for en del dyreslag, stikk i strid med den økologiske reklamen.

– Dyrevernalliansen vil ikke opptre som gissel for den økologiske merkeordningen. Vår jobb er å hjelpe dyrene og forbrukerne, sier informasjonsleder Live Kleveland.

Dyrevernalliansens arbeid for bedre dyrevelferd i landbruket

I stedet for å jobbe for mer økologisk mat, vil Dyrevernalliansen fremover velge andre strategier for å hjelpe dyrene i landbruket.


Dyrevernalliansen vil:

  • Hjelpe deg som er forbruker til å ta riktige valg for hjelpe dyr. Du kan hjelpe dyr med hva du spiser!  Spis mer vegetarisk mat. Ønsker du å spise kylling, svin eller annet kjøtt, så velg produsenter som gir dyrene bedre dyrevelferd.
  • Hjelpe produsenter som satser på dyrevelferd, for eksempel gjennom vårt prosjekt Bedre dyrevelferd i landbruket. Vi løfter fram enkeltbønder som satser på bedre dyrevelferd, uansett om gården er økologisk eller ikke.
     
  • Presse på Landbruks- og matdepartementet til å innføre en bedre merkeordning for dyrevelferd i økologisk landbruk, tilsvarende det svenske KRAV-merket.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!