Ny økologisk kylling – fortsatt halvveis monster

Publisert 01.05.2014

Nye øko-kyllinger skal vokse litt saktere enn før. Men er det sakte nok?

kylling i norsk landbruk vokser unormalt raskt
Foto: Iselin Linstad Hauge

Nye øko-kyllinger skal vokse litt saktere enn før. Men er det sakte nok?

Avlet for abnorm vekst

I Norge brukes kyllingraser med ekstrem vekst til både vanlig og økologisk produksjon. Øko-kyllinger skal leve litt lenger, og mange produsenter har opplevd at de forvokste kyllingene får helseproblemer etterhvert som vekten tiltar.

Ny øko-kylling sliter fortsatt

Nortura har nå tatt i bruk en kyllingrase som vokser litt langsommere. Den nye blandingskyllingen skal brukes til økologisk kyllingoppdrett.

Denne øko-kyllingen heter Rowan 308 (tidligere kalt Ross Rowan). Rowan 308 er avlet frem som et kompromiss mellom dyrevelferd og krav til rask vekst. Den er avlet frem med en blanding av mødregenerasjonen til den kommersielle rasen Ross 308, som vokser veldig fort, og en mer saktevoksende farrase.

Ifølge en undersøkelse utført av Bioforsk, mener økologiske produsenter at Rowan 308 vokser for fort. 

Saktere, men fortsatt rask vekst

I det økologiske regelverket defineres langsomtvoksende kyllingrase slik:  “Langsomtvoksende raser defineres i praksis som raser med en veksthastighet, som i gjennomsnitt ikke overstiger 35 gram per dyr per dag.” Det betyr at daglig tilvekst den siste levetiden kan være over 35 gram pr dag, bare gjennomsnittet ikke passerer denne grensen.

Til sammenligning har det engelske dyrevelferdsmerket Freedom Food definert langsomtvoksende raser som at dyremateriellet aldri skal ha større tilvekst enn 45 gram/dag. Rasen Rowan er utviklet spesielt for denne sertifiseringen.

Rowan Ranger er et bedre alternativ

Avlsfirmaet Aviagen anbefaler ikke Rowan 308 for økologisk produksjon. I stedet bør den mer saktevoksende rasen Rowan Ranger benyttes. 

  Vis kilder Skjul kilder

Aviagen, "Introducing the Ross Rowan", URL: www.aviagen.com, hentet 2. april 2010, udatert.

Aviagen, "Aviagen Rowan Ranger accepted for use by Freedom Food producers", 7. april 2014.

Brunberg, E., et al., Genetics and welfare in organic poultry production – A discussion on the suitability of available breeds and hybrids, Bioforsk Rapport vol. 9 (10), 2014.

Rædergård, S. (Nortura), Epost til Dyrevernalliansen, 22. juni 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!