Liten forskjell for dyr i økologisk landbruk

Publisert 30.04.2014

Det er generelt liten forskjell mellom velferden til økologiske husdyr og dyr i konvensjonell drift. Det viser en gjennomgang gjort av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Dette bekrefter Dyrevernalliansens kartlegging. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon. Regelverket bør nå styrkes.

cows-0096.jpeg

Norsk kjøttproduksjon må ned. Nesten 90 prosent av metanutslippene fra jordbruket kommer fra husdyr, særlig drøvtyggere.

Det er generelt liten forskjell mellom velferden til økologiske husdyr og dyr i konvensjonell drift. Det viser en gjennomgang gjort av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Dette bekrefter Dyrevernalliansens kartlegging. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon. Regelverket bør nå styrkes.

Forskjellene i velferd mellom økologisk og konvensjonelt dyrehold er størst i fjørfeproduksjon, viser rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som ble lagt frem onsdag 30. april.

Vitenskapskomiteen slår fast at når økologisk og vanlig produksjon sammenlignes, er dyrevelferdsforskjellen for sau og geit liten. Forskjellen er noe større for storfe og gris, og altså størst for fjørfe. Komiteens konklusjon er i samsvar med Dyrevernalliansens egen gjennomgang av driftsformene. 
 

altMange økokyr står fastlenket på bås. (Foto: I. L. Hauge)

Krever ikke økt kompetanse 

Rapporten slår fast at driften i økologisk produksjon er mer krevende, og innebærer større risiko for en del problemer. For eksempel utgjør kravet om å la kalven suge moren i tre dager en utfordring i det å kontrollere at kalvene får tilstrekkelig mengde med råmelk. Et annet eksempel er fjørfe, der tilgang til luftegård er positivt for dyrevelferden men samtidig innebærer økt risiko for rovdyr, parasittangrep og utbrudd av smittsomme sykdommer.

- Slike utfordringene kan i stor grad løses ved godt stell og en kompetent bonde. Økologisk regelverk stiller imidlertid ikke kompetansekrav, og hvem som helst kan i dag bli økologisk bonde, sier Marianne Kulø, sivilagronom og fagleder i Dyrevernalliansen.

Særnorske forhold

Det norske regelverket for konvensjonell drift er generelt strengt i forhold til andre land i Europa. Samtidig er det norske økologiske regelverket kun på minimumsnivået til EUs økologiforordning. Til sammenligning er det i mange andre europeiske land et mangfold av økologiske merkeordninger, med tilleggskrav utover minimumsregelverket. Det er en hovedårsak tilat forskjellene for økologisk dyrehold i Norge er mindre enn i de fleste andre land.

– Vitenskapskomiteens konklusjoner viser at Norge har spesielt stort behov for strengere økologiske regelverk, ut over minstekravene i EUs forordning. Vi oppfordrer Landbruksminister Listhaug til å vurdere innføring av slike tilleggsregler, for eksempel tilsvarende det svenske KRAV-regelverket, sier Marianne Kulø.

Dyrevernalliansen har utarbeidet en sammenligning av norsk økologisk regelverk og KRAV-regelverket. Det viser at KRAV i de aller fleste tilfeller sikrer bedre velferd for dyr i økologisk drift sammenlignet med det norske regelverket.

Helse - heller ingen store forskjeller

Det er ifølge VKM ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger.

Det er generelt lite antibiotikaresistens i norske husdyrbesetninger i begge produksjonssystemer, sammenlignet med andre land. Husdyrproduksjonen i Norge bruker mindre antibiotika enn det som er vanlig. Dessuten er det mindre forekomst av de viktigste alvorlige smittsomme sykdommene. Dermed er økoregelverkets restriksjoner vedrørende medisinbruk mindre relevant for norske forhold. 

Dyrevernalliansen mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har sikret en reel heving av velferden, først og fremst av hensyn til dyrene, men også av hensyn til forbrukerne som altså ikke nødvendigvis får god dyrevelferd på kjøpet når de handler økologisk. Det bør de få. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!