Hvordan bedre dyrevelferden i økologisk landbruk?

Publisert 28.02.2014

Økologisk landbruk i Norge trenger bedre regler som kan sikre god dyrevelferd. Du som er forbruker må også få bedre informasjon om dyrevelferden i økologisk landbruk, sammenlignet med konvensjonelt industrilandbruk.

Sauer trives ute også om vinteren

Sauer trives utendørs. Økologisk regelverk tillater imidlertid at sauer er innestengt i små binger med strekkmetall hele vinterhalvåret.

Foto: Free Animal Pix

Økologisk landbruk i Norge trenger bedre regler som kan sikre god dyrevelferd. Du som er forbruker må også få bedre informasjon om dyrevelferden i økologisk landbruk, sammenlignet med konvensjonelt industrilandbruk.

I dag er det økologiske regelverket i Norge for dårlig på dyrevelferd.

For dyrene spiller det derfor ikke så stor rolle om gården er godkjent som økologisk.

Som forbruker kan du ikke være trygg på at økologisk merket mat garanterer deg bedre dyrevelferd.

Det er behov for strengere eller bedre tilpasset regelverk. Bedre dyrevelferd koster imidlertid penger.

Få forbrukere kjøper økologisk merket mat. Ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), begrunner folk som kjøper økologisk mat sjelden dette med dyrevelferd. Dyrevelferd virker faktisk å være en større bekymring blant forbrukergrupper som ikke kjøper økologisk mat. 

Det er en ond sirkel: Jo mindre forskjell det er mellom økologisk og vanlig mat, desto mindre mulighet er det for å reklamere for bedre dyrevelferd i økologisk landbruk. Så lenge forbruket av økologiske matvarer er lavt, vil økologiske bønder ha dårlige muligheter til å satse på bedre dyrevelferd.

For å lykkes med å bedre dyrevelferd for økologisk husdyr, mener Dyrevernalliansen man må se på følgende to strategier:

Strategi 1: Bedre regler for dyrevelferd på økologiske gårder

I norsk landbruk går noen sauer i tallefjøs.Bedre regler for økologiske sauer ville være krav om talle eller luftegård. Her er Dyrevernalliansens fagleder i tallefjøs. Foto: Dyrevernalliansen

I Norge er det Debio som kontrollerer økologiske bønder, og økologisk mat merkes med Debios Ø-merke.

Norske økologiske bønder har ikke lov til å innføre strengere regler enn EUs økologiforordning. 

Det er fordi Debios regelverk er en offentlig forskrift og dermed er pålagt å holde seg til EUs minstekrav.

I Sverige har derimot KRAV-regelverket betydelig strengere dyrevelferdskrav enn EUs økologiforordning. Strengere regler er mulig fordi KRAV er privatisert, og dermed står fritt til å innføre ytterligere krav.

I Norge har det lenge vært et ønske i det økologiske miljøet om å innføre strengere eller mer tilpassede regler for dyrevelferd. Organisasjonen Oikos gikk i 2010 inn for å innføre to regelverksnivåer for økologisk mat i Norge: et nivå som ligger på EU-standard og som Debio-merket er knyttet til i dag, og et bedre nivå som kan være det KRAV har utarbeidet.

Oikos har også foreslått å vurdere dyrevelferdsplan på økologiske husdyrbruk, etter modell fra Østerrike. En slik plan gir poeng for ulike dyrevelferdstiltak og gården må over en viss poengsum for å bli godkjent. Dette vil ifølge Oikos kunne gi en mer helhetlig tilnærming til kvalitet i dyreholdet. En slik tilnærming innebærer imidlertid strengere regelverk enn EU-forordningen, og er dermed ikke tillatt i dag.

Også Debio ønsket strengere krav enn EU-forordningen. Landbruksdepartementet har imidlertid gitt signaler om at slike strengere krav er uønsket, og Debio har innordnet seg etter departementets føringer.

Det er altså to muligheter for denne strategien:

Enten kan eksisterende Debio-regelverk gjøres strengere, eller annet økologisk regelverk – for eksempel tilsvarende svenske KRAV – kan innføres i Norge.

Strategi 2: Bedre informasjon om dyrevelferd og økologisk mat til forbrukerne

Bedre dyrevelferd innebærer økte kostnader for bonden. Nordmenn er opptatt av dyrevelferd, og er villige til å betale mer hvis de forstår hva de får for pengene.

I dag markedsføres økologisk dyrevelferd som et luksusgode. Dermed er det vanskelig for forbrukerne å forstå at dyrevelferd er en viktig grunn til å velge økologisk mat.

Den felles markedsføringen av all økologisk mat er det stiftelsen Matmerk som har ansvaret for. Matmerk har i tillegg ansvar for markedsføring av øvrig norsk landbruk, via merkeordningen Nyt Norge. Det er dermed uaktuelt for Matmerk å markedsføre økologisk mat ved å vise til problemer i øvrig norsk landbruk. Derfor har Matmerk som strategi å ikke fremheve økologisk mat som bedre enn vanlig mat. I de tilfeller Matmerk løfter frem økologisk som bedre enn vanlig mat, er det som noe som er bedre enn noe som allerede er bra. Naturlig nok er det vanskelig for forbrukerne å forstå poenget med å kjøpe økologisk mat, når vanlig norsk mat fremstår som bra nok.

Økologisk matproduksjon er basert på et kritisk syn på industrilandbruk. Viktigheten av merverdiene økologisk mat innebærer kommer ikke tydelig nok frem hvis de ikke markedsføres i lys av denne kritikken.

Økologisk dyrevelferd handler ikke om luksus, men om at dyrene skal slippe lidelsene i vanlig landbruk.

For at en slik tydelig markedsføring skal være mulig, bør ansvaret for markedsføringen overføres til en organisasjon som ikke samtidig har ansvar for å markedsføre et glansbilde av øvrig norsk landbruk.

Et naturlig valg ville være Oikos, som er økobøndenes og -forbrukernes egen interesseorganisasjon. 

  Vis kilder Skjul kilder

Kvakkestad et al., Citizen and consumer attitudes to food and food production in Norway, Discussion paper 2, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2011.

Oikos, ”Oikos og Debio drøfter norsk samarbeid med KRAV”, URL: oikos.no, 11. november 2010.

Oikos, ” Debio tilpasser seg LMDs ønsker”, URL: oikos.no, 29. mars 2012.

Schjøll, A., Borgen, S. O. and Alfnes, F., Consumer preference for animal welfare when buying eggs, Professional report 1, 2013.

Ulstein, K. (Oikos), ”Økobønder og dyrevelferd”, leserbrev i Nationen, URL: nationen.no, 28. mars 2008.

 

Norsk regelverk om økologisk landbruk er for dårlig på dyrevelferd. Norge bør ta etter svenske regler.

Økologisk dyrevelferd er ikke luksus, men handler om å si nei til dyremishandlingen i industrielt landbruk. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!