Dyrevelferdskravene i økologisk regelverk

Publisert 07.04.2016

Kravene i økologisk regelverk varierer sterkt mellom de ulike husdyrslagene. Det viser en sammenligning av regelverkene, utført i samarbeid med Bioforsk.

I norsk økologisk landbruk har endel kyr luftegård året rundt.

Regelverket stiller ulike krav til å la økologiske dyr få komme utendørs, alt etter fjøstype og husdyrslag. 

Foto: I. L. Hauge

Kravene i økologisk regelverk varierer sterkt mellom de ulike husdyrslagene. Det viser en sammenligning av regelverkene, utført i samarbeid med Bioforsk.

I samarbeid med Bioforsk, har vi utarbeidet oversikter over dyrevelferdskrav i økologisk regelverk. Tabellene sammenligner krav i henholdsvis vanlig norsk regelverk, Debios økologi-regelverk og det svenske økologiske regelverket KRAV:

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!