Økologisk landbruk

Om dyrevelferd ved produksjon av økologisk mat

Dyrevelferd er et viktig grunnprinsipp i økologisk landbruk. For noen husdyrslag sikrer økologiregelverket bedre dyrevelferd, og en del bønder har bedre standard enn minstekravene. Økologi-merket er imidlertid ingen garanti for bedre dyrevelferd.

Dyrevelferd er et viktig grunnprinsipp i økologisk landbruk. For noen husdyrslag sikrer økologiregelverket bedre dyrevelferd, og en del bønder har bedre standard enn minstekravene. Økologi-merket er imidlertid ingen garanti for bedre dyrevelferd.

Økologisk mat er merket med Ø-merket. Debio forvalter det økologiske regelverket, som kun tilsvarer minstekravene i EUs økologiforordning. Myndighetenes politiske ambisjoner om økt økologisk produksjon har ført til mer intensiv drift og svakere regelverk.

Les fakta om økologisk mat og dyrevelferd

Dyrevernalliansens arbeid for økologiske husdyr

Dyrevernalliansen arbeider for bedre matmerking til forbrukere, og høyere dyrevelferdsstandard for økologiske produkter.

Vi har gjennom fem år bidratt med faglige innspill og informasjon til Debio og Landbruksdepartementets regelverksutvalg for økologisk produksjon (RVU). 

I samarbeid med Bioforsk, har vi utformet en oversikt over dyrevelferdskravene i økologisk regelverk.

Prosjektet Bedre dyrevelferd i landbruket omhandler bønder som ønsker å satse på bedre dyrevelferd, og formidler informasjon om gode valg for deg som forbruker.

Dyrevernalliansen samarbeider med organisasjonen Eurogroup for Animals om forbedringer i EUs øko-regelverk.

Du kan bidra til bedre dyrevelferd i landbruket

Velg mat som er produsert med best mulig dyrevelferd.

Still krav til produsenter og butikker, om bedre utvalg og tydelig forbrukerinformasjon.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!