Trangt eller enda trangere for kyllinger?

Publisert 24.01.2012

Hvor mange kyllinger kan stappes inn på én kvadratmeter? 19 stykker? 23? Eller "bare" 14 kyllinger? Dyrevernalliansen har møtt statssekretær Harald Buttedahl for å forbedre situasjonen for kyllingene.

Kyllinger lever trangt i norsk landbruk

Hvor mange kyllinger kan stappes inn på én kvadratmeter? 19 stykker? 23? Eller "bare" 14 kyllinger? Dyrevernalliansen har møtt statssekretær Harald Buttedahl for å forbedre situasjonen for kyllingene.

Reglene for kyllinger revideres

Kyllingene som ales opp i kjøttproduksjonen lever tett. Men hvor tett skal de ha det? Landbruks- og matdepartementet vurderer for øyeblikket hvilke regler som skal gjelde for kyllingene.

Etter gjeldende norske regler er det plass til hele 19 kyllinger per kvadratmeter.

Nye EU-krav kan bety trangere plass

Nye regler fra EU tilsier at dette er én for mange. 18 kyllinger er høyeste tillatte antall, og de nye reglene gjelder for Norge også. Men som ofte ellers i regelverk som er gitt for å beskytte dyr, finnes det unntak.

EU åpner nemlig for at kyllingprodusenter som oppfyller enkelte krav lovlig stappe inn opptil 23 kyllinger per kvadratmeter. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land hvorvidt mulighet for så trang plass skal tillates.

Forskning viser at kyllingene trenger større plass

Forskning viser at kyllingene får alvorlige helse- og velferdsproblemer dersom de er flere en 14 stykker per kvadratmeter. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) konkluderer derfor med at dette bør være det maksimale antallet.

Lever kyllingene trangere, får de blant annet økt forekomst av lidelser som halthet og hudsykdommer på beina. De blir mer redde for mennesker, og mer passive fordi de ikke har plass til å bevege seg på.

Dyrevernalliansen krever økt plass for kyllingene

Fagansvarlig Marianne Kulø og politisk rådgiver Une Bastholm har hatt møte om kyllingene med statssekretær Harald Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet. Vi viser til den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger.

Dyrevernalliansen har overfor Landbruks- og matdepartementet argumentert for at norske regler bør fastsette maksimalt 14 kyllinger per kvadratmeter. Det er mer enn mange nok.

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Krav til lavere dyretetthet for kylling, 8. november 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!