Ross 308 må ut av markedet

Publisert 01.01.2018

Den mest brukte kyllingrasen i Norge, Ross 308, er avlet for ekstrem vekst og unormalt stort bryst. Denne kyllingen har så store helseproblemer at Dyrevernalliansen mener den må ut av det norske markedet.

Ross - flere

Ødelagt av avl: Ross 308 er avlet for ekstrem vekst og stort bryst. Den ubalanserte og tunge kroppen gjør at fuglene bruker mye tid på å bare ligge, ofte i sin egen gjødsel. 

Foto: Dyrevernalliansen

Den mest brukte kyllingrasen i Norge, Ross 308, er avlet for ekstrem vekst og unormalt stort bryst. Denne kyllingen har så store helseproblemer at Dyrevernalliansen mener den må ut av det norske markedet.

Ross 308 er avlet for å ha så ekstrem appetitt at den spiser mer enn kroppen evner å fordøye og omsette av næringsstoffer. Spesielt fra 14 til 21 dagers alder vokser slike kyllinger så raskt at det kan føre til beinlidelser og helseproblemer. Den ubalanserte og tunge kroppen gjør at fuglene får bevegelsesproblemer og smerter. Dette er en grunnleggende hovedårsak til at kyllingnæringen i Norge i årevis har slitt med dårlig dyrevelferd.

Dyrevernalliansen mener at Ross 308 er uakseptabel og må fases ut.

EUs ekspertpanel for dyrevelferd har gjentatte ganger konstatert at rask tilvekst er en av de viktigste årsakene til dyrevelferdslidelser både hos intensive kyllingraser og dens foreldredyr. Siden Ross 308 har så alvorlige helseproblemer knyttet til enorm vekst og ubalansert kropp, er den dårligere rustet til å mestre stresspåkjenningene i produksjonen.

Ross 308:

  • Avlet til ekstremt rask vekst
  • Bein- og skjelettproblemer på grunn av den raske veksten
  • Smerter i bein og skjelett trolig hovedårsaken til inaktivitet
  • Har høyere risiko for sviskader i huden fordi de ligger/står stille i sin egen avføring mesteparten av tiden
  • Abnorm appetitt på grunn av den raske veksten; foreldredyrene spiser seg til døde hvis mulighet
  • Avlet til unormalt stort bryst, noe som gir skjev vektfordeling og bidrar til bevegelsesproblemer
  • Hjerteproblemer på grunn av høy metabolisme

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensivt landbruk. Vi har lenge vært pådrivere for å skifte ut den intensive kyllingrasen og for miljøberikelse for kyllingene. Dyrevernalliansen fortsetter arbeidet for å bedre forholdene for kylling. 

"Dyrevernalliansen mener at Ross 308 er uakseptabel og må fases ut."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!