Gårdsklekking – bra for kyllingen og bonden

Publisert 19.09.2019

Å la de små kyllingene klekke ut på gården hvor de skal vokse opp kan ha store dyrevelferdsmessige fordeler, og kan også lønne seg økonomisk. 

kylling

Når kyllingene klekkes på gården spares de for stresset transporten og håndteringen medfører, og får tilgang til mat og vann med en gang. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Iselin Linstad Hauge

Å la de små kyllingene klekke ut på gården hvor de skal vokse opp kan ha store dyrevelferdsmessige fordeler, og kan også lønne seg økonomisk. 

Starten på livet for slaktekyllingen i intensiv produksjon er ingen dans på roser. På vanlige rugerier er det enorme mengder dyr, og velferdsproblemene er store. Nye løsninger gjør det mulig for bonden å la kyllingene klekke på gården istedenfor på rugeri, og foreløpige resultater tyder på at fordelene er mange, for både kylling og bonde. 

Hard start på livet på vanlig rugeri 

De små nyklekkede kyllingene er sårbare uten mor, men på grunn av store antall dyr er det ikke fokus på eller oppfølging av enkeltindivider på vanlige rugerier. Både tempoet og støynivået er høyt når kyllingene sorteres, og det er stor fare for skader. Høyt tempo og rask akselerering fører til at kyllingene kan bli kastet av rullebåndet og ned på gulvet, klemmes fast i maskineriet eller ikke bli sortert korrekt. 

Mange fordeler med gårdsklekking 

Men en forandring er i gjære. En trend nedover i Europa er å la kyllingene få klekke ut på gården hvor de skal tilbringe resten av livet. Gårdsklekking krever ekstra oppfølging av bonden, men viser seg å gi mange fordeler:

  •   Kyllingene spares for håndtering og transport rett etter klekking
  •   Kyllingene får tilgang til mat og vann rett etter klekking
  •   Bedre helse og sterkere kyllinger
  •   Potensielt mindre dødelighet med gårdsklekking.
  •   Kan oppnå høyere slaktevekt.
  •   Trenger ikke være en dyr løsning

Slipper lang og slitsom transport

Når kyllingene klekkes på vanlig rugeri kan det ta opptil flere døgn fra de klekket til de er levert hos bonden. I hele denne perioden er kyllingene i faste fra både mat og vann. Dette er ikke bare stressende for dyrene, men har også en negativ påvirkning på utviklingen av indre organer. Når kyllingene klekkes på gården spares de for stresset transporten og håndteringen medfører, og får tilgang til mat og vann med en gang. Ved testing har de også funnet at kyllinger i gårdsklekkeri hadde lavere nivå av corticosteron, som vil si at de hadde lavere stressnivå enn kyllinger i konvensjonelt rugeri.

Bedre helse ved gårdsklekking

I tillegg til at gårdsklekking har en positiv effekt på kyllingens evne til å klekke ut av egget, så blir kyllingene også sterkere og flere overlever den første kritiske fasen etter klekking. Kyllinger som klekker tidlig og er dårlig utviklet kompenserer for dette når de får tilgang til mat og vann rett etter klekking. Dermed får disse kyllingene bedre forutsetninger for å overleve enn på et vanlig rugeri. Tidlig tilgang til mat bidrar til sterkere og sunnere kyllinger, de utnytter bedre næringen i plommen, de får bedre utviklede tarmer og indre organer, og de oppnår høyere kroppsvekt. Det er også mindre sykdom og risiko for smitte ved gårdsklekking. 

Stadig nye systemer på markedet

De siste årene er det blitt utviklet flere alternative klekkesystemer, og det finnes både rimelige og mer kostbare løsninger. One2born, Homehatching, NestBorn og Vencomatic er alle alternative gårdsklekkesystemer på markedet. 

Utfordringer med gårdsklekking

Å styre inneklimaet i husdyrrommet er utfordrende, og krever erfaring hos bonden. Det må verken være for varmt eller for kaldt, og luftfuktigheten må også være optimal. Det gjennomføres heller ikke sortering av kyllingene ved gårdsklekking. Kyllinger som ikke er levedyktige, og som ville blitt avlivet på vanlig rugeri kan bli overlatt til å dø av seg selv i et gårdsklekkingssystem. Gårdsklekking er i tillegg nytt og foreløpig ikke utbredt i Norge. Derfor finnes det foreløpig ikke noe regelverkskrav til denne produksjonsformen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!