Dyrevernalliansens arbeid for kyllinger

Publisert 04.02.2018

Kyllingoppdrett drives intensivt for billigst mulig kjøtt. Den vanligste norske kyllingrasen, Ross 308, er avlet for ekstrem vekst. Dyrevernalliansen arbeider for en mer dyrevennlig produksjon av kylling. 

Hubbard liten kylling

En liten Hubbard-kylling. Som en følge av vårt samarbeid med Rema 1000 ble det i 2017 satt i gang et prøveprosjekt med den friskere kyllingrasen Hubbard. I løpet av 2018 skal alle kyllingene som produseres av Norsk Kylling være Hubbard fra Solvinge.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Kyllingoppdrett drives intensivt for billigst mulig kjøtt. Den vanligste norske kyllingrasen, Ross 308, er avlet for ekstrem vekst. Dyrevernalliansen arbeider for en mer dyrevennlig produksjon av kylling. 

I moderne industriell produksjon lever kyllinger flere tusen sammen i enorme haller. I vanlige haller har de ikke mulighet til å søke tilflukt, og liten mulighet til å få utløp for aktivitetsbehov. Den vanligste kyllingen, Ross 308, er i tillegg avlet for tungt brystparti og stor kjøttfylde. Kroppen blir for tung for skjelettet. Mange opplever beinlidelser, belastningsskader og dårlig helse.

Dyrevernalliansen har siden vi startet i 2001 arbeidet politisk og faglig for å bedre oppdrettsforholdene for kyllingene. Et viktig punkt for oss har vært å stanse bruken av kyllingraser med alvorlige helseproblemer. Det var derfor en stor seier da Rema 1000 byttet ut kyllingen Ross 308 med en sunnere kyllingrase. De andre dagligvarekjedene selger fortsatt Ross 308. 

Her er en oppsummering av vårt arbeid for kyllingene. 

2018

Ross 308 fjernes fra Rema 1000. Etter to års samarbeid med Dyrevernalliansen lanserer Rema 1000 i år kyllingen Hubbard fra Solvinge. Hubbard JA787 en kylling med bedre helse og velferd enn Ross 308, som hittil har vært den eneste rasen i konvensjonell kyllingproduksjon i Norge.

I tillegg til ny rase gjennomføres også flere andre tiltak for å bedre dyrevelferden for kyllingene, blant annet innføring av ulike typer miljøberikelse som pappkasser, torvstrø og hakkeklosser. Rema 1000 er den første norske dagligvarekjeden som går over til en mer langsomtvoksende og sunnere kyllingrase enn Ross 308.

Dyrevernmerket lanseres med sunnere kylling. Vi lanserer Dyrevernmerket, og produsenten Hovelsrud kylling sertifiseres som en av de første. Kyllingene fra Hovelsrud er av en mer langsomtvoksende rase, kyllingene har bedre plass og mer aktivitet. 

2017

 • altDen nye rasen, Hubbard, er en sunnere og bedre rase enn Ross 308. Foto: Iselin Linstad Hauge.Samarbeid med Rema 1000 og Norsk Kylling om vesentlige forbedringer i produksjonen.  Vår fagavdeling har i løpet av året vært i tett dialog med Norsk Kylling, som produserer alle produktene som Rema selger under navnet
  “Solvinge”. Dette har ført til at det i løpet av året har blitt innført mange tiltak som forbedrer livet til kyllingene:
 1. Bedre slaktemetode.
 2. Forsøk med en sunnere kyllingrase (Hubbard) som vokser litt langsommere.
 3. Færre kyllinger per kvadratmeter i noen av flokkene.
 4. Tiltak for sunnere innemiljø i kyllinghusene.
 5. Aktiviteter for kyllingene, slik at de kan oppfylle naturlige atferdsbehov.

2016

 • Debatt i Stortinget om kyllingraser. Dyrevernalliansen samarbeider i den forbindelse med partiene Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, og vi informerer Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Stortingets flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fastslår at de "ser det ikke som aktuelt å forby bruk av Ross 308 i norsk kyllingproduksjon".
 • Informasjonskampanje om bedre rase. Vi lanserer informasjonskampanjen #sekskroner der vi viser at en hel kylling vil koste seks kroner mer i butikken hvis den er av en sunnere rase og har fått mer plass.
 • Samarbeid med Rema 1000 fortsetter. Vi er glade for å se at samarbeidet med næringslivet nytter. Dyrevernalliansens fagavdeling besøker Rema 1000s slakteri og kyllinggårder. Slakteriet bygges om, og vi råder til gjennomføring av store endringer. 

2015

 • Samarbeid med Rema 1000 starter. I juni kunngjør Dyrevernalliansen at vi innleder samarbeid med Rema 1000. Hovedfokuset er kylling.
 • Rapport om ny og bedre kyllingrase. Dyrevernalliansen bidrar med råd til Miljøpartiet de Grønne, i forbindelse med rapporten "Konsekvensene av omlegging til Ross Rowan i norsk slaktekyllingproduksjon" fra AgriAnalyse. Rapporten viser at mer plass og en sunnere kyllingrase vil koste 15,5 prosent mer å produsere.

2014

 • Stortingsseminar om kyllingavl. Vi deltar på et Stortingsseminar om kyllingavl, i regi av Miljøpartiet De Grønne. Dyrevernalliansen deler ut fagnotatet ”Dyrevelferdsproblemer relatert til kyllingavl og kyllingraser” til deltagerne.
 • Bidrar til TV2 Mattagentene. Vi samarbeider med TV2 Matagentene om et program som viser hvorfor kyllingrasen Rowan 308 bør brukes fremfor den vanligste rasen Ross 308.
 • Deltar i høring. Vi deltar i høring om ny forskrift for kylling, og påpeker behov for miljøberiking, sunnere rase og lavere dyretetthet. Vi deltar også på den internasjonale fjørfekonferansen til World’s Poultry Science Association.
 • Publiserer to fagnotater: - Ett om miljøberiking hos kalkun og kylling, og et om dyrevelferdsproblemer relatert til kyllingavl og -raser.

2013

 • Politisk påvirkning. Vi fokuserer på politisk påvirkning, og arbeider for å få kyllingavl inn i partiprogrammene. SV, Venstre og Mdg inntar målsettinger om bedre dyrevelferd i kyllingproduksjonen.
 • Løfter frem kyllingprodusenter med god dyrevelferd. I forbindelse med prosjektet "Bedre dyrevelferd", der vi viser frem gårder som gir dyrene et bedre liv, publiserer vi et intervju med Holte gård.

2012

 • altLive Kleveland, statssekretær Harald Buttedahl (Sp) og Marianne Kulø. Foto: Dyrevernalliansen.Møte med Landbruks- og matdepartementet. Vi har møte med statssekretær Harald Buttedahl (Sp) i Landbruks- og matdepartementet om arealkrav for kyllinger. Dyrevernalliansen foreslår maksimalt 14 kyllinger per kvadratmeter. I tillegg fortsetter vi opplysningsarbeidet overfor forbrukere, og oppfordrer folk til å slutte å kjøpe industrikylling. For å hjelpe publikum har vi laget en oversikt over hvilken kylling man bør kjøpe for best dyrevelferd. 
   

2010

 • Setter fokus på kritikkverdige forhold. Kontrollorganet ESA melder om svært kritikkverdige forhold i norsk kyllingoppdrett. Under rutinekontroller av flere kyllingslakterier ble det blant annet meldt om at døde kyllinger rutinemessig ble kastet i samme kasse som syke kyllinger.
 • Fokus på foreldredyr. Vi setter fokus på foreldredyrene til kyllingene. De lever lenger enn barna sine, fordi de skal brukes til avl. Den abnorme veksten gjør at de må sultefôres for å ikke spise seg til døde. De lider derfor av konstant sult. Vi fortsetter også det politiske arbeidet for lavere tetthet i kyllinghus.

2009

 • Kamp om større plass for kyllingene. Slik vi fryktet åpner EUs nye kyllingdirektiv (2007) for enda trangere plass. Fjørfenæringen argumenterer for at det bør bli lovlig å holde enda flere kyllinger enn før per kvadratmeter. Dyrevernalliansen argumenterer overfor Mattilsynet, og viser til Vitenskapskomiteens vurdering fra 2008. Vitenskapskomiteen har konkludert med at dyretettheten må være under 25 kg/m2 for at de større velferdsproblemene skal kunne unngås, og at dyrevelferden forverres ytterligere ved en tetthetsøkning på over 33 kg/m2. Fjørfenæringen ønsker å tillate hele 39 kg/m2.

2006

 • Påvirkningsarbeid mot Mattilsynet. Vi presser på Mattilsynet for at de skal bidra til å påvirke utformingen av EUs nye direktiv om kyllinger. Først og fremst forsøker vi å stoppe forslagene om å tillate enda flere kyllinger per kvadratmeter. Vi fokuserer også på krav om sunnere kyllingraser.

2005

 • Anmelder kyllingslakteri. Dyrevernalliansen politianmelder et kyllingslakteri for gjentatte brudd på dyrevernloven, og sender brev til Mattilsynet med krav om anmeldelse og strengere reaksjoner mot flere kyllingslakterier som har brutt loven.

2003

 • Gehør i Storingsmelding om dyrevelferd. Dyrevelferdsmeldingen (st.meld. nr. 12 2002–2003) fastslår de samme problemene som Dyrevernalliansen har påpekt, blant annet ekstrem vekst og abnorm appetitt hos kyllingene.

2002

 • Fokus på uakseptabel slaktemetode. Vi undersøker rutinene for slakting av kyllinger, og finner indikasjoner på at tusenvis av kyllinger hvert år blir ført levende gjennom skoldekaret. Vi begynner å jobbe for å få slutt på praksisen hvor kylling slaktes ved å bli hengt opp etter beina på et samlebånd, og blir slept gjennom et elektrisk vannbad som skal bedøve dem før de får strupen kuttet over. For å informere publikum lanserer vi en egen nettside om kyllingproduksjon.

2001

 • Publiserer rapport om problemer i norsk kyllingproduksjon. Dyrevernalliansen etableres og publiserer samme år rapporten "Norsk kyllingproduksjon – groteske problemer og praktiske løsninger". Vi bidrar samme år med informasjon til TV2s dokumentarserie "Rikets tilstand" om kyllingproduksjon. Dokumentaren og rapporten fører til debatt, og til de første forskriftsbestemmelsene om hold av kylling.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!