Vil fortsatt sperre hønene inne i bur

Publisert 09.05.2007

Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil beholde hønene i bur. Avgjørelsen ble tatt til tross for at han ennå ikke hadde mottatt Mattilsynets fagrapport om saken.

Burhøner i norsk landbruk lever veldig trangt

At hold av høner i bur ennå ikke er forbudt, er en politisk avgjørelse.

Foto: Anton Krag

Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil beholde hønene i bur. Avgjørelsen ble tatt til tross for at han ennå ikke hadde mottatt Mattilsynets fagrapport om saken.

Mattilsynet vurderte å innføre forbud mot burhøns. Vurderingen skjedde etter pålegg fra næringskomitéen, som engasjerte seg etter oppfordring fra Dyrevernalliansen. I 2003 behandlet Stortingets næringskomité dyrevernmeldingen. Dyrevernalliansen oppfordret da til å gå inn for forbud mot burhøner. Næringskomitéen fastslo deretter:

”Komiteen vil allikevel peke på at opplysninger som er fremkommet under høringene bl.a fra Dyrevernalliansen, som påpeker at en i Norge bl.a ikke forsker på flere typer løsdriftssystemer, tilsier at det må forskes mye mer intensivt på dette området. (…) Komiteen ber også Regjeringen vurdere å innføre en tidsfrist for avvikling av burdrift, slik en har gjort på andre områder for å få intensivert arbeidet.”

Tre år senere, i mai 2006, avholdt Mattilsynet møte med næringsorganisasjonene, dyrevernorganisasjoner, Rådet for dyreetikk og flere andre om et mulig forbud mot burhøns.

Næringen, representert ved blant annet Prior, ønsker fortsatt å holde hønene i bur. Fra 2012 blir tradisjonelle bur uansett forbudt i alle EU- og EØS-land. De tradisjonelle burene erstattes av såkalt ”innredede bur” som inneholder en kort sittepinne, en naken verpekasse og en liten kasse med strøbad. Likevel er bevegelsesarealet mindre enn i de tradisjonelle burene! Forskning viser at hønene bare delvis benytter innredningen, blant annet fordi de psykologisk oppfatter plassen som for liten til å klare å utøve naturlig adferd.

Mattilsynet satte i gang en vurdering av produksjonsformer i hønseoppdrettet våren 2006. Dyrevernalliansen har i den forbindelse fremmet hønenes sak på møte med Mattilsynet og næringene, og levert betydelig vitenskapelig informasjon og flere utredninger.

I følge Mattilsynet var deres rapport ennå ikke sendt til Landbruks- og matdepartementet 7. mai i år. Likevel hadde departementet allerede konkludert – og vil ikke innføre forbud mot burhøns. Næringen jubler over beslutningen.

Dyrevernalliansen gir ikke opp kampen for hønene. Fokus fremover blir opplysning til forbrukerne for å minske salget av egg fra burhøns. Hvis forbrukerne slutter å kjøpe buregg, vil næringen bli presset til å legge om driften til frittgående høner.

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, Statens tilbud, Jordbruksforhandlingene 2007.

Nationen, Mattilsynet vil ikke forby burhøns, 9. mai 2007.

Innst. S. nr. 226 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.

Kjær JB, Sørensen P. Feather pecking and cannibalsim in free-range laying hens as affected by genotype, dietary level of methionine + cystine, light intensity during rearing and age at first access to the range area. Applied Animal Behaviour Science 76, (1), 21-39, 2002.

Hoeurning B. Welfare of laying hens in furnished cages. Unversity of Kassel and International Society of Livestock Husbandry, 2005.

Landbruks- og matdepartementet, Forskrift om hold av høns og kalkun, 12. desember, 2001.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!