Tvungen merking av egg i EU

Publisert 14.02.2007

Egg produsert i EU merkes med produksjonsmetode. Forbrukerne skal enkelt kunne se om eggene er verpet av burhøns (cage), høns fra frittgående innendørs-systemer (barn), eller høns med utemuligheter (free range).

Økologiske høns

Egg produsert i EU merkes med produksjonsmetode. Forbrukerne skal enkelt kunne se om eggene er verpet av burhøns (cage), høns fra frittgående innendørs-systemer (barn), eller høns med utemuligheter (free range).

Forbrukerne får bedre informasjon

I EU skal eggkartonger merkes med produksjonsmåte.

Europeiske dyrevernorganisasjoner har vært pådriverne for tvungen merking av eggkartonger. Nå jobbes det for at merkingen skal bli informativ nok til at alminnelige forbrukere forstår den. EU-komitéen som har foreslått regler for merkingen, mener at forbrukerne skal holde styr på hele fem typer egg:

  • Free range eggs (egg fra frittgående høns med utemuligheter).
  • Barn eggs (egg fra frittgående høns som ikke slipper ut, men lever i store haller).
  • Nest eggs from caged hens (egg fra høns som lever innesperret i bur der de har en liten sittepinne, litt sand og en boks til å legge egg i).
  • Eggs from caged hens (egg fra burhøns som lever innesperret i nakne bur).
  • Organic eggs (egg fra økologiske høns, som er frittgående med utemuligheter og som får økologisk fôr).

Dyrevernorganisasjonene mener at det er liten vits i å skille mellom forskjellige typer bur. Et bur er uansett helt uegnet som oppholdsrom for høns. En alminnelig forbruker, som på sin handlerunde tar egg med i kurven, bør ikke trenge å være den reneste ekspert i dyrevern og oppstalling av høns. Hovedsaken er om hønene har vært innesperret i bur eller ikke.

Tvungen merking av egg og WTO

Spørsmålet om muligheten for nasjonalstater til å kreve tvungen merking av varer har vært en het potet i WTO-forhandlingene. Spørsmålet om merking på grunnlag av produksjonsmetode og tilblivelsesprosess har særlig vært diskutert. Mange mener at siden etisk verdi ved en vare ikke er noe håndgripelig, bør man ikke tillate merking av varer på slikt grunnlag. Hvis tvungen merking kan anses som konkurransevridende, vil merkingen kunne stride med WTOs grunnprinsipper om fri handel.

  Vis kilder Skjul kilder

Eurogroup for Animal Welfare, Eurogroup for Animal Welfare Update, March 2000.

St.prp. nr. 65 (1993-94) om resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og om samtykke til ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!