Burhøns minker i antall

Publisert 21.03.2013

Burhøns er fortsatt tillatt i Norge, men andelen blir stadig mindre. Dyrevernalliansen har jobbet hardt for burfrie høns, og utviklingen går nå i riktig retning.

Burhøns har like dårlig plass i innredete bur, i norsk landbruk

Hønene har like dårlig plass i innredete bur, som i den gamle burtypen.

Burhøns er fortsatt tillatt i Norge, men andelen blir stadig mindre. Dyrevernalliansen har jobbet hardt for burfrie høns, og utviklingen går nå i riktig retning.

Fra 2012 ble det forbudt med gammel burtype i Norge og EU. Burhøner er imidlertid fortsatt tillatt. Den nye burtypen er utstyrt med sittepinner, strøbad og en liten verpekasse, men plassen per høne er fortsatt den samme. Burhøyden gjør det vanskelig for høna å strekke seg eller bevege vingene.

Det nytter å kjøpe burfritt!

På noen norske gårder har høner i løsdrift tilgang til vinterhageØkologiske høner.
Foto: Anton Krag

Når du velger burfrie egg i butikken, merker næringslivet dette. I Dyrevernalliansens arbeid ovenfor servicenæring og dagligvarehandel, hjelper det å kunne vise til at forbrukerne foretrekker burfrie egg.

Dyrevernalliansen har vært en aktiv pådriver for at Rema 1000 og Meny nå kun selger egg fra frittgående og økologiske høns. Vi har også bidratt til at Choice Hotels, som er Skandinavias største hotellkjede, nå kun bruker økologiske egg til frokostene. Hotellkjeden har dessuten som mål å etterstrebe bruk av økologiske egg i matlaging.

Frittgående øker

Eggbøndene ser nå at de må investere i større i større andel burfrie hønsehus enn de opprinnelig hadde planlagt. Andelen burhøner har sunket fra 56 prosent i 2011 til 42 prosent i 2012. Nå er dermed 58 prosent av hønene burfrie. Av disse er henholdsvis 54 prosent frittgående og 4 prosent økologiske.

Utviklingen går heldigvis rett vei, takket være deg som støtter arbeidet vårt ved å være medlem, og forbrukere som gjør bevisste valg.

Økologiske høns har det best

Å ha frittgående høner krever at bonden har bedre kompetanse og bruker mer tid på å legge til rette for god dyrevelferd. Slik kan problemer som fjørhakking forebygges.

Tabellen under viser hvorfor frittgående og økologisk er bedre enn burdrift:

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!