Rema 1000 tildeles Good egg award

Publisert 29.06.2016

Rema 1000 er tildelt den internasjonale dyrevelferdsprisen ”Good egg award” fra Compassion in World Farming (CIWF). Utmerkelsen som ble delt ut i Berlin, går til selskaper i Europa som har tatt et tydelig standpunkt og ikke selger egg fra burhøner. Dyrevernalliansen gratulerer Rema 1000 med utmerkelsen.

Havva, Live og Marianne

Rema 1000 selger ikke egg fra burhøner. For sitt tydelige standpunkt har de nå blitt tildelt prisen "Good egg-award". På bildet ser du Dyrevernalliansens Live Kleveland og Marianne Kulø, sammen med Havva Kara fra Rema 1000 (midten). 

Foto: Rema 1000

Rema 1000 er tildelt den internasjonale dyrevelferdsprisen ”Good egg award” fra Compassion in World Farming (CIWF). Utmerkelsen som ble delt ut i Berlin, går til selskaper i Europa som har tatt et tydelig standpunkt og ikke selger egg fra burhøner. Dyrevernalliansen gratulerer Rema 1000 med utmerkelsen.

I 2011 startet REMA 1000 å merke eggekartongene fra burhøns. I tillegg ble forskjellene i dyrevelferd mellom høns i bur og frittgående høns omtalt på kartongene. Siden 2012 har REMA 1000 vært den eneste dagligvareaktøren i Norge som ikke selger egg fra høner i bur. Norgesgruppens kjede Meny har i ettertid innført tilsvarende policy.

Ingen burhøne kan ha et godt liv

Norge har mer enn 2 millioner burhøner, som er sperret inne i små nettingbur hele livet. Nettinggulvet gir ikke mulighet til å få tilfredstilt viktige adferdsbehov som skraping og hakking. Det triste burlivet fører til understimulerte og frustrerte høner. Etter press fra organisasjoner som Dyrevernalliansen er andelen bur redusert betraktelig. Fortsatt er det imidlertid 39% burhøner i Norge. 

Økologiske egg er best for dyrevelferden 

altI REMA 1000 sine butikker selger de kun egg fra frittgående høner. Foto: REMA 1000

Frittgående høner har bedre plass, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden. Frittgående produksjon er en form for løsdrift. Det er bred faglig enighet om at dyrevelferden er best i godt drevet løsdrift. 

Det er i økologisk produksjon hønene har det best. Rundt fem prosent av Norges høner er på økologisk gård. Der har de bedre plass i låven og får litt bedre fôr. Dessuten har økologiske høner tilgang til luftegård hvor de kan utforske bakken, få frisk luft og oppleve dagslys. Den økologiske eggekartongen koster bare noen kroner ekstra, men utgjør en betydelig forskjell for dyrevelferden. 

Skritt i riktig retning

Dyrevernalliansen takker REMA 1000 for å ta et så tydelig standpunkt som de har gjort. Det betyr mye for dyrevelferden, og ikke minst signalet det sender til forbrukere, bønder og andre dagligvareaktører. Å vedta burfri policy er et viktig første skritt. Neste skritt vil være å innføre bedre forhold enn minstekravene i offentlig forskrift. Det vil for eksempel bety bedre plass og mer sysselsetting.

Dyrevernalliansens rådgivere jobber sammen med REMA 1000 for å gi råd om dyrevelferd, med fokus på muligheter for konkrete forbedringer i butikkenes produkter.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!