Innovasjon innen hold av frittgående høns

Publisert 20.01.2011

Nederlandsk prosjekt viser for alvor de store mulighetene i burfrie høneanlegg. Og ikke minst fordelene ved samarbeid mellom næring, forskning, dyrevernere og forbrukere.

Høner i norsk landbruk har det best i økologisk driftsystem

Nederlandsk prosjekt viser for alvor de store mulighetene i burfrie høneanlegg. Og ikke minst fordelene ved samarbeid mellom næring, forskning, dyrevernere og forbrukere.

Det nederlandske forskningsprosjektet Houden van Hennen utvikler forslag til nye typer burfrie hønsehus. Prosjektet fokuserer på bærekraft i bredt perspektiv. Forslagene tar hensyn både til dyrevelferd, energiforbruk, økonomi og bondens arbeidsmiljø.

Bønder, myndigheter, dyrevernere, veterinærer og forbrukere har alle vært involverte i prosjektet. Dette sikret at disse samfunnsgruppenes behov og erfaringer ble tatt med i utviklingen av forslagene.

De foreslåtte hønsehusene har en ny tilnærming til fjørplukking og andre adferdsproblemer. I stedet for å bekjempe problemene ved hjelp av tradisjonelle metoder som dempet belysning, får hønene mye naturlig dagslys, mer sysselsetting og mer varierte omgivelser. [1]

De Rondeel og de Plantation er resultatet av prosjektet. Dette er to konkrete forslag til hønsehus som bønder skal prøve ut praktisk og videreutvikle. I dag selges alle Rondeel-egg via den nederlandske supermarkedkjeden Albert Hejin. Eggene har fått trestjernes utmerkelse for god dyrevelferd, fra den nederlandske dyrevernorganisasjonen Dierenbescherming. [2, 3]

Dette prosjektet viser ikke bare at det er store muligheter i burfrie høneanlegg, ikke minst når det gjelder dyrevelferd. Prosjektet viser også fordelene ved samarbeid mellom næring og forskere, og andre samfunnsgrupper. Resultatet her er nemlig helhetlige og nytenkende løsninger.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] Groot Koerkamp, P. and A. Bos, "Designing complex and sustainable agricultural production systems: an integrated and reflexive approach for the case of table egg production in the Netherlands", Wageningen Journal of Life Sciences, 2008.

[2] Albert Heijn, "Puur en eerlijk", URL: ah.nl/eieren, 20. mai 2011.

[3] Dierenbescherming, "Beter leven", URL: beterleven.dierenbescherming.nl/rondeeleieren, 20. mai 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!