Høns er intelligente

Publisert 18.03.2013

For å ha et godt liv bør høner få utfordringer i samsvar med sine atferdsbehov. Derfor har frittgående høner det bedre enn burhøns, sier norsk forsker.

Høns i norsk landbruk lever enten i bur, som frittgående eller som frittgående økologisk

Høns i løsdrift har bedre muligheter til å oppleve god dyrevelferd, ifølge forsker Opperman Moe.

Foto: iStock

For å ha et godt liv bør høner få utfordringer i samsvar med sine atferdsbehov. Derfor har frittgående høner det bedre enn burhøns, sier norsk forsker.

- I våre studier finner vi at velferden er knyttet til hvordan hønene opplever miljøet sitt. Og dette er målbare størrelser.

- Mange oppfatter høner som dumme, men de er lærenemme og intelligente, sier Randi Oppermann Moe, veterinær og spesialist på dyrevelferd.

Høner har sterk trang til å lete etter mat som mark og frø som ligger i jorda. Det å lete med nebbet i bakken eller på vegetasjon gjør at de får utløp for viktige drifter. Dette er igjen knyttet til positive forventinger som i seg selv er stimulerende for høna. Dette er funn som bekreftes av forskningen som utføres i Forskningsgruppe Dyrevelferd ved Norges Veterinærhøgskole.

Burhøns eller frittgående?

- Det er fortsatt uenighet om hva som er verst for verpehøns, miljøinnredede bur, eller løsdriftsanlegg?

- Ut ifra mitt ståsted, som handler om positiv forventning som del av velferden, vil dette være mye lettere å innfri i et løsdriftsanlegg. Dessuten har hønene jo her mulighet til å flykte unna negative situasjoner. Det er jo ikke mulig i et bur. Samtidig er det viktig at det tas tak i helsemessige utfordringer knyttet til de ulike driftssystemene.

Moe leder Forskningsgruppe Dyrevelferd og forteller at dyrevelferd er blitt et satsningsområde på høgskolen.

- Hvor intelligente er egentlig hønene?

- Våre forsøk viser at de svært raskt lærer å koble sammenhengen mellom lyssignal og belønning. Andre forskergrupper har funnet at kylling til og med har en form for mengdeforståelse. De er smarte små dyr.

Dyrevernalliansens arbeid

Dyrevernalliansen arbeider for at alle høner skal holdes i frittgående systemer, med bedre plass enn i dag og med utemuligheter. Vi samarbeider med næringslivet for bedre dyreetiske standarder i dagligvarehandelen. Så langt har Rema 1000 og Meny vedtatt å slutte med salg av egg fra burhøner. I disse butikkene finner du nå kun egg fra frittgående og økologiske høner.

Artikkelen er utdrag fra et lengre intervju med Randi Oppermann Moe i Dyrevern Bulletin nr. 2/2013, som sendes til alle våre medlemmer før sommeren.  Er du ikke medlem ennå? Gi hønene din støtte – bli medlem i dag!

Velg riktige egg!

Egg uten merking: kommer ofte fra burhøns.
Egg fra frittgående høner: kommer fra høner som har gått i løsdrift.
Egg fra økologiske høner: kommer fra frittgående høner med utemuligheter.

"Solegg", "gårdsegg", "sportsegg" o.l. sier ingenting om hvordan hønene har hatt det.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!