Hønene vant mot Landbruksdepartementet

Publisert 23.12.2008

Landbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Kylling i norsk industrilandbruk får aldri være med hønemoren sin

Landbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Utsettelsen

Fra og med 1. januar 2012 blir tradisjonelle bur for høner forbudt over hele EU- og EØS-området. Norge omfattes av forbudet, og planen har derfor lenge vært å avvikle de aller verste, nakne burene innen fristen. Datoen for avvikling er fastslått i forskrift om hold av høns og kalkun, og næringen har kjent til dette i flere år. Det burde derfor ikke være noen overraskelse for dem at det må investeres i nye driftsløsninger for hønene.

Men i 2008 skiftet Landrbruks- og matdepartementet mening. I forbindelse med jordbruksavtale fastslo departementet, godt skjult mellom budsjettforslag og andre utredninger, at forbudet skulle bli utsatt. Forbudet skulle, i følge departementet, dermed tre i kraft først 31. desember 2012. Norske høner skulle altså sitte innesperret i nakne bur ett år lenger enn alle andre europeiske høner!

Burhøns - nakne bur eller innredning

Burene som skal forbys, er av verste sort: Dette er nakne, små og mørke bur beregnet på tre høner. Hver høne har plass tilsvarende ett A4- ark å bevege seg på. Fuglene har ikke engang plass til å slå ut vingene.

Verpehønene slaktes når de er rundt 70 uker gamle. Ett år på 52 uker er dermed en stor del av livet deres. I verste fall kunne utsettelsen ramme flere hundre tusen høner.

Etter at forbudet trer i kraft vil det fortsatt være lovlig å holde burhøner, men burene må være av en annen type. Såkalt "innredede" eller "modifiserte" bur inneholder en sittepinne, en liten sandkasse og en redekasse. Denne innredningen skal gi hønene mulighet til å få oppfylt sine tre kanskje aller mest grunnleggende adferdsbehov: Å sitte på en vagle i steden for rett på nettinggulv, å sandbade, og å gjemme seg vekk for å verpe eggene. Minimal plass, mangel på dagslys og normale aktiviteter som fôrsøk gjør også disse burene helt uegnet for høner. Både Dyrevernalliansen og internasjonale dyrevernorganisasjoner arbeider derfor for overgang til systemer med frittgående høner. De tradisjonelle, nakne burene er likevel spesielt grusomme.

Klage til EFTAs overvåkningsorgan

Norge er gjennom EØS-avtalen er bundet av direktiv 1999/74/EC som i art. 5 nr. 2 fastslår at tradisjonelle bur for høner skal være forbudt “with effect from 1 January 2012."

Dyrevernalliansen påklaget derfor utsettelsen til EFTAs overvåkningsorgan, som skal føre tilsyn med at Norge overholder sine EØS-forpliktelser. 

I desember kom det gledelige svaret: EFTA hadde gjennom brev og møter vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet. Departementet gikk med på at fristen for avvikling av burene, slik den er fastslått i norsk forskrift, er i overensstemmelse med EU-reglene - og at den derfor ikke må endres. Planene som ble fremsatt i Jordbruksoppgjøret tidligere på året, må derfor skrinlegges.

Hønene vant altså over Landbruks- og matdepartementet, og kan se frem til å slippe ut av de nakne burene på samme tid som sine europeiske kusiner.

Juridisk rådgiver i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, mener det er en skam at Landbruks- og matdepartementet forsøkte å utsette fristen. - I Sverige har disse nakne, knøttsmå burene vært forbudt helt siden 2004! At norske myndigheter ville holde på dem enda lenger enn tillatt i Europa, er bakstreversk og skammelig. Ingen som går inn for disse burene, har rett til å hevde at de bryr seg om dyrevelferd, sier hun.

Les mer om hvordan verpehøner har det i dag >> 

 

 

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, Dyr: Klargjøring av regelverk for verpehøns, 29. mai 2008.

Dyrevernalliansen, Complaint regarding animal welfare - Norway's compliance with directive 1999/74/EC - Rearing of laying hens in unenriched cage systems, brev til EFTA Surveillance Authority, 30 juni 2008.

EFTA Surveillance Authority,Complaint against the Norwegian Government in the area of the protection of laying hens, 4 December 2008.

Forskrift 12. desember 2001 nr. 1494 om hold av høns og kalkun § 28.

Livsmedelsverket, Hönshållning & äggproduktion, udatert.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!