Dyrevernalliansens arbeid for høner og kyllinger

Publisert 26.03.2012

Vekk med bur, bedre plass og god informasjon til forbrukerne. Dette er noen av Dyrevernalliansens krav for å hjelpe høner og kyllinger.

Kylling i norsk industrilandbruk får aldri være med moren sin
Foto: iStock

Vekk med bur, bedre plass og god informasjon til forbrukerne. Dette er noen av Dyrevernalliansens krav for å hjelpe høner og kyllinger.

I løpet av det siste året har Dyrevernalliansen nedlagt mye arbeid i å hjelpe høner og kyllinger. Her er en oversikt over noen av prosjektene:

Egg fra burhøns vekk fra dagligvarebutikkene

Dyrevernalliansen har arbeidet for å få dagligvarebutikkene til å stoppe salget av buregg. Rema 1000 selger fra 1. januar 2012 kun egg fra frittgående høner. Eggene i Meny vil være burfrie fra 1. januar 2013.

Egg fra burhøns vekk fra hoteller

Choice Hotels, som har hotellene Comfort, Clarion og Quality, bruker bare økologiske egg til frokostene. Man har som mål å etterstrebe bruk av økologiske egg også i matlaging. Standpunktet er et resultat av samarbeid med Dyrevernalliansen. Choice er Skandinavias største hotellkjede.

Hjelp til forbrukerne - krav om merking av egg

I EU er det innført krav om at alle egg skal merkes med produksjonstype. Eggkartongene skal merkes:

  • Egg fra burhøner
  • Egg fra frittgående høner innendørs
  • Egg fra frittgående høner med utemuligheter

Disse reglene gjelder ikke for Norge, fordi de ikke er inntatt i EØS-avtalen. Norske forbrukere får derfor dårligere informasjon om egg enn andre européere. Dyrevernalliansen krever at norske forbrukere skal få samme informasjon om hvordan eggene er produsert, som forbrukerne i EU.

Undersøkelse av forholdene for kyllinger

Sammen med VG satte Dyrevernalliansen fokus på kylling i 2010. Etter at vi fulgte opp med politisk press, påla Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet å utrede forholdene for kyllinger.

Mattilsynets undersøkelse viser at fire av fem kyllingslakterier bryter dyrevelferdsloven. To tredjedeler av de undersøkte kyllinggårdene fikk påvist alvorlige avvik. Nå jobber vi videre for å at kyllingene skal få bedre levekår.

Krever bedre plass for kyllingene

Det er lovlig å holde 19 kyllinger per kvadratmeter. Landbruks- og matdepartementet vurderer å tillate enda trangere plass.

Dyrevernalliansen har hatt møte med statssekretær Harald Buttedahl (Sp) og argumentert for å gi kyllingene bedre plass i stedet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!