Dyrevernalliansens arbeid for høner

Publisert 02.04.2017

Ingen dyr trives i bur. Likevel var nakne bur i lang tid den vanligste driftsformen for eggleggende høner her i Norge. Nå er det snart ingen burhøner igjen. Her får du hele historien om Dyrevernalliansens arbeid for å få hønene ut av bur.

Høne i bur

Før var mesteparten av Norges eggleggende høner i bur. Nå er det snart ingen burhøner igjen. Dyrevernalliansen har arbeidet for å få hønene ut av bur siden 2002. 

 

Foto: Dyrevernalliansen

Ingen dyr trives i bur. Likevel var nakne bur i lang tid den vanligste driftsformen for eggleggende høner her i Norge. Nå er det snart ingen burhøner igjen. Her får du hele historien om Dyrevernalliansens arbeid for å få hønene ut av bur.

2018: Nortura og Orkla gjør det klart at de skal bli burfrie 

Fra 2024 skal det kun være egg fra frittgående høner også fra Nortura, og i varene til matgiganten Orkla. 

2017: Norgesgruppen blir burfrie

altLive Kleveland med Helle Tollehaugen fra Norgesgruppen. Foto: I.PedersenNorgesGruppen, som har 41 prosent av det norske matmarkedet annonserer at de vil slutte å selge egg fra burhøner. Norgesgruppen skal være helt burfrie i løpet av 2019.

Nå er det kun Coop igjen som selger egg fra burhøner. Dyrevernalliansen presser på for at også Coop skal følge etter og kutte ut buregg.

2016: Planlegging i gang

NorgesGruppen tok kontakt med Dyrevernalliansens fagavdeling, og fortalte at de planla å slutte med buregg. På dette tidspunktet var det fortsatt uklart når, men det var enighet om å sette en dato.

2015: Rapport om dyrevelferd

På oppdrag for NorgesGruppen utredet Dyrevernalliansen utfordringer for dyrevelferden hos høner og flere andre dyregrupper. Konklusjonen for høner var blant annet at NorgesGruppen burde med salg av egg fra burhøner. Vi påpekte også at forholdene for fuglene burde forbedres, også for frittgående høner.

2014: Dialog med næringslivet

Dyrevernalliansen fortsatte dialogen med NorgesGruppen. Siden Meny, som er en del av NorgesGruppen, nå hadde sluttet med buregg, anså vi det som mulig å få med hele konsernet.  

2013: Rapport viser at merking er viktig

Eggene i Meny var burfrie fra 1. januar 2013. Dette er den andre dagligvarekjeden som stoppet salget av buregg.

Konklusjonen fra eksperimentet til SIFO (Statens Institutt for forbrukerforskning) er klar: Når eggkartongene merkes med "buregg" går salget ned. Endringen er mye større enn om øko-eggene merkes som spesielt bra.

Les mer om forskningsrapporten her 

I løpet av 2013 fortsatte burhøns stadig å minke i antall

2012: 

Forbud mot nakne bur

Fra og med 1. januar 2012 ble tradisjonelle nakne bur for høner forbudt over hele EU- og EØS-området. De nye burene skulle ha vaglepinne, redekasse og strøbad.

Landbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Frittgående øker

Eggbøndene skjønte nå at de måtte investere i større i større andel burfrie hønsehus enn de opprinnelig hadde planlagt. Andelen burhøner hadde sunket fra 56 prosent i 2011 til 42 prosent i 2012. Nå er dermed 58 prosent av hønene burfrie. altLive Kleveland og Marianne Kulø sammen med Havva Kara (midten) fra Rema 1000.Av disse er henholdsvis 54 prosent frittgående og 4 prosent økologiske.

Rema 1000 blir burfrie
Rema 1000 solgte fra 1. januar 2012 kun egg fra frittgående høner. Dyrevernalliansen var stolt og glad over å ha bidratt. 

Egg fra burhøns vekk fra hoteller

Choice Hotels, som har hotellene Comfort, Clarion og Quality, brukte fra nå av bare økologiske egg til frokostene, og hadde som mål å etterstrebe bruk av økologiske egg også i matlaging. Standpunktet var et resultat av samarbeid med Dyrevernalliansen. Choice er Skandinavias største hotellkjede.

2011: Rema merker eggene med buregg

Rema 1000 og Dyrevernalliansen fortsatte kontakten. Remas buregg ble nå merket med "buregg", og kjeden solgte stadig mer egg fra frittgående høner.

På oppdrag fra Dyrevernalliansen startet SIFO (Statens Institutt for forbrukerforskning) et prosjekt for å undersøke hvor viktig merking er for forbrukernes valg av egg. Undersøkelsene gjennomføres i samarbeid med Rema 1000.

2010: Dyrevernalliansen råder bønder til å legge om

Vi sendte informasjon til alle eggbøndene i landet og rådet til å bygge om til frittgående, fremfor å erstatte de gamle burene med nye bur. Vi tok også kontakt med dagligvarekjedene. Rema 1000 svarte, og vi innledet dialog. Allerede samme vår gikk Rema 1000 ut med nyheten om at de ville fase ut egg fra burhøner i løpet av to år. 

Vi mobiliserte forbrukerne for å vise næringslivet at bureggene må vekk. Dyrevernalliansens kampanje” Velg burfritt!” gikk på kino, TV og radio. Vi laget et "egg-o-meter" for å vise hvor mange høner hver forbruker kunne hjelpe. Målet er å informere forbrukerne om at de bør velge egg fra burfrie høner, fremfor buregg.

Her kan du se Velg burfritt!

2009: Godt brød slutter med buregg

altGodt brød var tidlig ute med å kutte buregg. Her tildeles de prisen Good egg-award i 2009 for dette, med Marianne Kulø fra Dyrevernalliansen.Dyrevernalliansen ga opp håpet om å få myndighetene til å avvikle burhøns. Vi tok i stedet kontakt med næringslivet. Den lille, økologiske bakerikjeden Godt Brød ble førstemann ut til å slutte med egg fra burhøner.

EU hadde nå innført krav om at alle egg fra burhøner skal merkes med "bur", men norske myndigheter nektet å gjøre det samme. På dette tidspunktet kom 84 prosent av alle norske egg fra burhøner.

2008: Ingen utsettelse av forbud mot bur

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) fortsatte sin kamp mot hønene, og besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

2007: Senterpartiet stikker kjepper i hjulene

Senterpartiet, som nå hadde landbruksministeren, bestemte at avviklingen av burhøner ikke ble noe av.

2006: Avvikling av burdrift diskuteres

Mattilsynet tok opp Stortingets forslag om en tidsfrist for avvikling av burdrift for høner. Dyrevernalliansen deltok i møte med fjørfenæringen og utarbeidet flere faglige innspill. Næringen mobiliserte for å få fortsette med bur.

2003: Stortinget behandlet dyrevelferdsmeldingen

Stortinget behandlet dyrevelferdsmeldingen, og skrev: "Komiteen vil allikevel peke på at opplysninger som er fremkommet under høringene bl.a. fra Dyrevernalliansen, som påpeker at en i Norge bl.a. ikke forsker på flere typer løsdriftssystemer, tilsier at det må forskes mye mer intensivt på dette området. Komiteen er derfor enig med Regjeringen at det må stimuleres til forsknings- og utviklingsarbeid når det gjelder løsdrift. Komiteen ber også Regjeringen vurdere å innføre en tidsfrist for avvikling av burdrift, slik en har gjort på andre områder for å få intensivert arbeidet."

2002: Målsetting om at høner bør være frittgående

Regjeringen fremla dyrevelferdsmeldingen, og skrev: "Hold av verpehøner i bur er den absolutt vanligste driftsformen i Norge." Etter initiativ fra Dyrevernalliansen ble det tatt inn en målsetting om at høner bør være frittgående.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i industrielt landbruk, pelsdyropprett og dyreforsøk.

  Vis kilder Skjul kilder
  • St.mld. nr. 12 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd.
  • Innst. S. nr. 226 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2002-2003/inns-200203-226/2/
  • Grønbeck, Pål. Status for omstilling av konsumeggproduksjonen. Fjørfe nr. 7-08. Tall oppgitt gjelder antall anlegg per 1. juli 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!