Burfritt er fremtiden

Publisert 13.10.2015

Norge har mer enn 2 millioner burhøner, sperret inne i små nettingbur hele livet. Fuglene står på rekke og rad i vindusløse bygninger. De får aldri se dagslys, og har ikke engang plass til å slå ut med vingene.

Høner fra Asmyr gård
Foto: Dyrevernalliansen

Norge har mer enn 2 millioner burhøner, sperret inne i små nettingbur hele livet. Fuglene står på rekke og rad i vindusløse bygninger. De får aldri se dagslys, og har ikke engang plass til å slå ut med vingene.

I 2011 startet REMA 1000 å merke eggekartongene fra burhøns. I tillegg ble forskjellene i dyrevelferd mellom høns i bur og frittgående høns omtalt på kartongene. Siden 2012 har REMA 1000 vært den eneste dagligvareaktøren som ikke selger egg fra høner i bur.

Ingen burhøne kan ha et godt liv. Nettinggulvet stimulerer ikke til viktige adferdsbehov som skraping og hakking. Det triste burlivet fører til understimulerte og frustrerte høner. Etter press fra organisasjoner som Dyrevernalliansen, er andelen burhøner redusert betraktelig. Fortsatt er det imidlertid 39% burhøner i Norge.altLive Kleveland (Dyrevernalliansen), Havva Kara (REMA 1000) og Marianne Kulø (Dyrevernalliansen) med økologiske egg i en REMA 1000-butikk. 

Frittgående høner har bedre plass, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden. Når det gjelder dødelighet og eggproduksjon viser tallene svært liten forskjell mellom bur og frittgående. Det er faglig enighet om at dyrevelferden er best i godt drevet løsdrift.

De aller heldigste hønene, rundt 5 prosent, er på økologisk gård. Der har de litt bedre plass i låven og får litt bedre fôr. Dessuten har økologiske høner tilgang til luftegård hvor de kan utforske bakken, få frisk luft og oppleve dagslys. Den økologiske eggekartongen koster bare noen kroner ekstra, men utgjør en betydelig forskjell for dyrevelferden.

Flere forbrukerstudier viser at nordmenn er genuint opptatt av dyrevelferd. De fleste setter derfor pris på at REMA 1000 bare har egg fra frittgående høner, bøndene også - til og med de bøndene som måtte bygge om.

Dyrevernalliansens rådgivere jobber sammen med REMA 1000 for å gi råd om dyrevelferd, med fokus på muligheter for konkrete forbedringer i butikkenes produkter.

Etter snart fem år, er REMA 1000 fortsatt den eneste dagligvareaktøren som ikke selger egg fra burhøns. Dyrevernalliansen utfordrer nå de andre dagligvarekjedene til å komme etter. La oss alle gå sammen for å gi dyrene en bedre fremtid, og forbrukerne bedre mat!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!