Høns

Høner, kyllinger og eggproduksjon

Høns og kyllinger er lærenemme dyr med god hukommelse. Disse evnene blir ikke tatt hensyn til i moderne eggproduksjon. 

Høns og kyllinger er lærenemme dyr med god hukommelse. Disse evnene blir ikke tatt hensyn til i moderne eggproduksjon. 

Målet i industrien er at hønene skal legge flest mulig egg til lavest mulig kostnad.

Én dag gamle blir kyllingene kjønnssortert på et samlebånd. Alle de små guttekyllingene blir kvernet til døde. Jentekyllingene blir verpehøner.

Burhønene har det aller verst. De har for trang plass til at de kan slå ut med vingene eller gå mer enn noen få skritt.

Frittgående høner har større bevegelsesfrihet, og økologiske høner får i tillegg lov til å være ute.

Les fakta om burhøns og frittgående høns

Dyrevernalliansens arbeid for frittgående høner

Dyrevernalliansens arbeid for frittgående høner, mot burhøner og mot drap av kyllinger. Vi arbeider politisk for et burhønsforbud i Norge.

Vi jobber også for et mer etisk næringsliv, som slutter å selge egg fra burhøner.

Våre kampanjer har bidratt til at dagligvarekjeder som Rema 1000 og Meny i dag bare selger egg fra frittgående og økologiske høner.

Vi arbeider også for å stoppe kverningen av daggamle guttekyllinger. Ny teknologi gjør at eggene med hannkyllinger kan sorteres vekk før klekking.

Du kan hjelpe burhøner og kyllinger

Spiser du egg? Da bør du alltid velge egg fra frittgående og helst økologiske høner.

Du kan erstatte egg i mat med plantebasert bindemiddel, for eksempel Egg Replacer.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!