Vaksine bør erstatte kastrering av gris

Publisert 01.11.2013

To sprøytestikk kan erstatte kastrering av smågris. Dyrevernalliansen krever forbud mot kastrering av gris, til fordel for vaksine. Vaksinen hindrer rånelukt i svinekjøttet.

I norsk landbruk får en del griser vaksinen improvac, i stedet for å bli kirurgisk kastrert.

Vaksinen Improvac gir bedre dyrevelferd enn kastrering. Grisen får to injeksjoner i løpet av levetiden. 

To sprøytestikk kan erstatte kastrering av smågris. Dyrevernalliansen krever forbud mot kastrering av gris, til fordel for vaksine. Vaksinen hindrer rånelukt i svinekjøttet.

Smertefull kastrering av grisunger

Alle grisunger kastreres kirurgisk når de er noen få dager gamle. Amputasjonen utføres for å sikre mot at kjøttet har "rånelukt". Se film av kastrering (vi advarer mot sterke bilder). 

Dyrevernalliansen har i flere år arbeidet for å få slutt på slik kastrering av grisunger. Å amputere kroppsdelene på friske dyr for å tjene penger, er uetisk og bør forbys.

Vaksine mot rånelukt er i bruk i Norge

Nå kan amputasjonen erstattes av to små sprøytestikk. Se film av vaksinasjon. Vaksinen virker like effektivt som kastrering mot "rånelukt" i kjøttet. Vaksinen, kalt Improvac, har vært anvendt i Norge siden 2010.

Kjøttet fra flere tusen vaksinerte griser er allerede kjøpt og spist av norske forbrukere. Erfaringene viser at vaksinen fungerer svært bra under norske forhold. Risikoen for rånelukt er like liten som ved kirurgisk kastrering. 

I rapporten "Utprøving av rånelukt – vaksinering av gris i Norge" oppsummerer kjøttnæringens fagsenter Animalia resultatene av en vellykket utprøving. Blant annet viser utprøvingen at de vaksinerte grisene har gjennomsnittlig litt høyere kjøttprosent enn uvaksinerte dyr, noe som betyr bedre inntjening for bonden

På slakteriene er et kontrollsystem nå på plass, utviklet i samarbeid med Animalia. Systemet sikrer at slakteriene ikke sender ut kjøtt med rånelukt til markedet, hvis en bonde ved en feil skulle levere en uvaksinert gris til slakteriet.

Politisk prosess for å få kastreringsforbud

Stortinget bestemte faktisk allerede i 2002 at kirurgisk kastrering av grisunger skulle forbys fra 2009. Kun Senterpartiet stemte i mot forslaget. Forbudet ble utsatt etter press fra næringen. I 2007 ble det klart at landbruksminister Terje Riis-Johansen, fra nettopp Senterpartiet, ønsket å utsette forbudet. Dyrevernalliansen oppfordret Stortinget til å holde fast ved forbudet.

I norsk landbruk kastreres de fleste hanngrisene.Fortsatt utsettes de fleste hanngrisene for kastrering.

Stortingets næringskomité vurderte forslaget fra landbruksministeren og informasjonen som Dyrevernalliansen la frem om vaksinen. I budsjettinnstillingen skriver komiteen: "Komiteen ber Regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om forbudet mot kastrering av gris bør iverksettes når det foreligger en godkjent vaksine som kan hindre utvikling av rånelukt."

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV og opposisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre var med på merknaden, som hindret landbruksministeren i å utsette forbudet mot kastrering av gris på ubestemt tid. 

Frp og Høyre gikk enda et skritt videre, og foreslo i tillegg: "Stortinget ber Regjeringen om å fremme ny sak for Stortinget dersom vaksine mot rånelukt blir godkjent i EU, eller når forskningen har nye konkrete resultater å vise til." Landbruksministerens forslag om å utsette kastreringsforbudet ble inntatt i utkast til statsbudsjett for 2008. 

I løpet av åtte år i regjering har Senterpartiet likevel trenert saken, og unnlatt å fremme forslag om forbud mot kastrering av gris. Dette på tross av at vaksinen Improvac kom på markedet, og flere bønder prøvde den ut med hell.

Bønder som anvender vaksinen straffes økonomisk av Animalia og slakteriene

Til tross at vaksinen både er mer dyrevennlig og økonomisk gunstig, anbefaler ikke Animalia å innføre vaksine framfor kirugisk kastrering.

I stedet har Animalia og slakteriene innført kontrollavgift for alle vaksinerte griser som slaktes, og trussel om straffegebyr hvis det ved en feil blir levert uvaksinert gris.

Gebyrene har blitt møtt med kritikk fra svinebøndenes interesseorganisasjon Norsvin, fordi det i praksis demotiverer bøndene fra å begynne med å vaksinere i stedet for å kastrere. 

I 2013 har Animalia og slakteriene redusert gebyrene betydelig, begrunnet med at kontrollsystemet ble rimeligere enn opprinnelig forutsatt. Gebyrregimet er likevel fortsatt hemmende for bred innføring av vaksinen.

Dyrevernalliansen krever forbud mot kastrering 

Nå som vaksinen er kommet, finnes det ingen unnskyldninger lenger.

Foregangsbønder som tar i bruk vaksinen bør ikke straffes økonomisk, men heller belønnes for å satse på bedre dyrevelferd.

Dyrevernalliansen vil fortsette kampen for et forbud mot kirurgisk kastrering av grisunger.

  Vis kilder Skjul kilder

Fredriksen, B. m. fl., Utprøving av rånelukt – vaksinering av gris i Norge, Rapport, Animalia, 2011.

Fredriksen, B. (Animalia), "Hva er best for grisen?", Svin 8, 16-17, 2010.

Forskrift 18. februar 2003 nr. 18 om hold av svin, § 10 c.

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2007-2008) Budsjettinnstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings- og administrasjonsdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) St.prp. nr. 1 (2007-2008).

St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Landbruks- og matdepartementet.

Mælumsæter, T. (Norsvin), "Dyrevelferd bør belønnes", Lederartikkel, Svin 2, 5, 2012. 

Animalia, "Vaksine mot rånelukt? Ja takk, men på bestemte vilkår!", URL: animalia.no, 2012.

Vaksine er et trygt alternativ til kastrering for å hindre rånelukt i svinekjøtt. Over tolv tonn svinekjøtt fra vaksinerte griser er allerede kjøpt og spist av norske forbrukere!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!