Tomme løfter med Griseløftet?

Publisert 05.07.2019

Skandalene står i kø for grisenæringen i Norge. I et forsøk på å love bedre tider ble «Griseløftet» lansert i 2018 av kjøttgiganten Nortura. Men utgjør Griseløftet en forskjell for grisen, eller bedrer det mest det tynnslitte omdømmet til næringen? 

gris lukter på hånd

I all hovedsak handler "Griseløftet" om å sørge for at bøndene faktisk oppfyller minstekravene i regelverket. 

Foto: Ihne Pedersen

Skandalene står i kø for grisenæringen i Norge. I et forsøk på å love bedre tider ble «Griseløftet» lansert i 2018 av kjøttgiganten Nortura. Men utgjør Griseløftet en forskjell for grisen, eller bedrer det mest det tynnslitte omdømmet til næringen? 

Norge var i sjokk etter de forferdelige funnene Mattilsynet gjorde i grisefylket Rogaland i 2017: utallige rapporter om overfylte binger og syke griser liggende i sin egen avføring, knuste myten om at dyrevelferden for norsk gris er god nok. Mattilsynets tilsynskampanje gikk på den siste delen av livet til grisene, når grisene er såkalte slaktegris. Nok en skandale rammet grisenæringen da den nylig viste dokumentarfilmen «Griseindustriens hemmeligheter», som ble sendt på NRK Brennpunkt, avslørte helt uakseptable forhold også for grisunger og purker. 

Griseløftet er en forbedring – men ikke bra nok 

altVeterinær hos Dyrevernalliansen, Helle Haukvik mener "Griseløftet" burde hatt flere og kraftigere tiltak for grisen. I etterkant av Mattilsynets tilsynskampanje lanserte Nortura «Griseløftet», hvor formålet er å bedre det dårlige omdømmet til norsk grisekjøtt. Det er kun 150 svineprodusenter som er med i "Griseløftet", dette tilsvarer under 7% av norsk svinenæring. Veterinær i Dyrevernalliansen, Helle Haukvik, påpeker at det er bra at grisene som er under «Griseløftet» får litt mer plass og rotemateriale.

– Det er flott at bransjen selv ser behovet for å løfte dyrevelferden, men Gildes Griseløft innebærer bare små justeringer. Det er fortsatt svært langt frem til å sikre grisen et godt liv. 

Villedende skala

Griseløftets skala har fire nivåer, hvor det laveste trinnet tilsvarer minstestandard i EUs regelverk. Haukvik mener det er trist at Griseløftet ser det nødvendig å sammenligne norsk gris med et nivå som er ulovlig for norsk produksjon.

– Å være litt bedre enn de verste i klassen er ikke noe å skryte av. At Griseløftets skala for dyrevelferd inkluderer produksjon som er ulovlig i Norge er villedende for forbruker og tyder på et lavt ambisjonsnivå.

Nesten like krav som regelverket 

Forskjellen mellom dagens norske regelverk og Griseløftet er heller ikke stor. I all hovedsak handler det om å sørge for at bøndene faktisk oppfyller minstekravene i regelverket. Grisløftet gir bedre rotemateriale to ganger daglig og 15 prosent mer plass. Det er også krav om veterinærbesøk. 

Arealøkningen i Griseløftet er dessverre ikke imponerende. 15 prosent mer plass betyr ekstra areal tilsvarende en dørmatte for en 100 kilos gris, som da vil ha totalt 1 kvm plass i betongbingen. 

– Det er positivt at kravene gjelder gris i alle livsfaser, sier Haukvik. 

Hun etterlyser likevel mer og kraftigere tiltak for å bedre forholdene for grisene. 

– Griseløftet er en liten bevegelse i riktig retning, men langt unna det store løftet som den norske grisen fortjener. 

Etterlyser kraftig løft for svinenæringen

Dersom velferden til grisene faktisk skal bedres, må det tas tak i de grunnleggende problemene, som at griser flest lever hele livet inne på betong med svært begrenset plass, og presses til å vokse stadig raskere og føde enda flere grisunger. Istedenfor å bruke så mye penger på reklame, burde svinenæringen heller gjøre et større løft for grisene, påpeker Haukvik. 

– Jeg tror forbrukere som betaler ekstra for bedre dyrevelferd forventer mer enn noen små justeringer. Det blir ikke god dyrevelferd før vi tilpasser produksjonen til grisens behov, og ikke omvendt.

Ikke lyst på svinekjøtt mer? Det finnes mange gode alternativer!

Les også: Hvilket svinekjøttmerke bør jeg velge for best dyrevelferd?

Les også «Griseløft eller ryddesjau?»

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!