Oljefondet investerer i dyremishandling

Publisert 05.02.2010

Oljefondet har aksjer i Smithfield Foods, som er blant USAs største svineprodusenter. Grisene blir utsatt for regelmessige amputasjoner uten bedøvelse, og holdes innesperret i store fabrikkfarmer. Dyrevernalliansen krever at Oljefondet trekker seg ut, eller stiller klare krav til dyrevelferd.

Griser på vei til slakteriet opplever ofte dårlig dyrevelferd

Oljefondet har aksjer i Smithfield Foods, som er blant USAs største svineprodusenter. Grisene blir utsatt for regelmessige amputasjoner uten bedøvelse, og holdes innesperret i store fabrikkfarmer. Dyrevernalliansen krever at Oljefondet trekker seg ut, eller stiller klare krav til dyrevelferd.

Oljefondet har aksjer i Smithfield

Oljefondet eier aksjer for over 600 millioner kroner i det amerikanske selskapet Smithfield Foods.

Smithfield er kjent som en av de største aktørene i internasjonalt industrilandbruk. De eier over én million avlspurker, og har dyrefabrikker både i USA og Øst-Europa. Til sammen produserer de over 20 millioner griser hvert år.

Oljefondets eierskap i Smithfield ble fordoblet i løpet av 2008, og er nå på nesten 5% av aksjene.

Dyremishandling av griser

Smithfield fikserer grisene som brukes til avl. Fiksering betyr at grisen spennes fast i et metallbur, som er så tett rundt kroppen at grisen ikke kan snu seg eller klø seg. Dyrene står slik i hele drektigheten, og må føde fastspent. De kan legge seg ned på siden, slik at ungene dier gjennom gitteret.

Så snart grisungene er avvent og moren kan bli drektig igjen, blir hun inseminert på nytt. Derfor står de fleste avlsgrisene buret inne på denne måten nesten hele livet. Fikserte griser får symptomer som tilsvarer klinisk depresjon hos mennesker. De har også nesten alltid adferdsforstyrrelser, typisk tygging på sprinklene i buret. Manglende mosjon gjør muskler, skjelett og organer svake og sykdom er derfor også vanlig.

Etter langvarig press fra amerikanske dyrevernere har Smitfield gått med på å fase ut fiksering innen 2017. I Norge er fiksering lovlig fra fødselen og i syv dager etterpå, samt under brunst og i noen andre enkelttilfeller. Hver gris skal ha omtrent to kvadratmeter plass. Det betyr at dyrene kan ta noen skritt frem og tilbake, men ikke mosjonere eller leke.

Se film som viser fiksering av griser (vi advarer mot sterke bilder).

Andre typer praksis som er vanlig i amerikansk griseproduksjon, er rutinemessige amputasjoner uten bedøvelse: kastrering og avklipping av halen. I tillegg er det vanlig å klippe en bit av tennene. Kastreringen skjer for å hindre at noen av grisene utvikler en lukt i kjøttet som enkelte forbrukere ikke liker. Klipping av tennene skjer for å hindre at grisungene skal bite hverandre eller moren når de kjemper om pattene, og har sammenheng med at dyrene er avlet til å føde flere unger enn normalt. Haleklipping skjer for å hindre dyrene i å bite i hverandres haler, noe som skjer fordi de mangler muligheter for normal lek, mosjon og utforskning.

Se film som viser kastrering av grisunger (vi advarer mot sterke bilder).

Se film som viser tannklipping av grisunger (vi advarer mot sterke bilder).

I Norge har Dyrevernalliansen oppnådd påbud om bruk av lokalbedøvelse ved kastrering av grisunger, og forbud mot å klippe tennene deres. I stedet blir tennene filt ned, noe som innebærer mindre risiko for at tennene brekker under prosedyren. Det er også forbudt å klippe av halene på dyrene, uten i spesielle tilfeller.

Etterlyser retningslinjer for dyrevelferd i Oljefondet

Oljefondet har også aksjer i selskaper som Australian Agricultural Company, Dairy Crest og Robert Wiseman. Australian Agricultural Company dretter opp storfe til biffproduksjon, og er den største aktøren på området i Australia. Dairy Crest og Robert Wiseman er engelske melkeprodusenter.

Dyrevernalliansen etterlyser nå retningslinjer for dyrevelferd i Oljefondet. - Hvis Oljefondet skal investere i selskaper som benytter dyr, bør de fastsette etiske retningslinjer for dette, sier juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen vil ta opp saken med Oljefondets etikkråd.

- Oljefondet bør enten trekke seg ut av Smithfield, eller stille klare krav til behandlingen av dyrene, sier Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder

- Jørgensen, C.J., Oljefondet er Norges største svineprodusent, 2009.
- Forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin.
- RSPCA, Compassion in World Farming og Soil Association: Pigbusiness, udatert.
- Pig Progress, Smithfield delays gestation crate plans, 29 juni 2009.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!