NRK avslører grusomme forhold i norsk svineproduksjon

Publisert 19.06.2019

NRK Brennpunkt har vist en dokumentar som viser skjulte opptak fra norske svinegårder. – Rystende, men vi er lettet over at mishandlingen av grisene er kommet frem i lyset, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Gris piraya riktig størrelse

Uakseptable forhold: I dokumentaren på NRK Brennpunkt ble det vist griser som ble systematisk mishandlet, kritikkverdig avlivning, ulovlig kastrering og store velferdsproblemer.

Foto: Piraya

NRK Brennpunkt har vist en dokumentar som viser skjulte opptak fra norske svinegårder. – Rystende, men vi er lettet over at mishandlingen av grisene er kommet frem i lyset, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» på NRK Brennpunkt forteller om Norun, som i flere år har filmet med skjult kamera mens hun har jobbet på ulike norske svinegårder. Opptakene viser rystende bilder av systematisk dyremishandling og grove brudd på dyrevelferdsloven.

Holdningsproblem

Dyrevernalliansen har ikke hatt noe med produksjonen av denne dokumentaren å gjøre, men Kleveland mener at informasjonen som har kommet frem er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

– Dokumentaren viser forferdelige holdninger blant svinebønder. Slike holdninger oppstår ikke av seg selv. Systemet i intensiv svineproduksjon behandler grisen som en maskin for billig kjøtt, og ikke et følende individ. Da kan vi ikke forvente at bøndene skal tenke annerledes, sier Kleveland.

Regelverket er for dårlig

Manglende oppfølging av regelverk er gjennomgående på alle grisegårdene som er med i dokumentaren. Kleveland påpeker at helt vanlige driftsforhold i svinenæringen er så dårlige at grisene lider også hos dem som ikke bryter loven.

– Nesten alle norske griser holdes innesperret i en liten betongbinge hele livet, uten mulighet til å få dekket sine medfødte behov. Dersom næringen mener at grisen skal ha god dyrevelferd bør de selv heve stemmen nå, heller enn å bortforklare funnene i denne filmen. 

Dyrevernalliansen presenterte allerede i 2017 konkrete forslag til oppdatering av forskrift om hold av svin. Les også: Dyrevelferd i norsk svineproduksjon – problemer og anbefalte tiltak.

Krever tiltak

Tilstanden på svinegårdene vitner om både systemsvikt og alvorlige holdningsproblemer. Kleveland mener at politikerne må innse at produksjon av store mengder billig kjøtt skaper alvorlige velferdsproblemer, og innføre tiltak for å bedre forholdene for norske griser.

– Det er en illusjon at Norge alltid er gode på dyrevelferd. Dokumentaren må få politiske konsekvenser. Vi oppfordrer regjeringspartiene Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre til å endre husdyrtilskuddet og innføre investeringsstøtte til dyrevelferdstiltak, slik at de belønner god dyrevelferd ut over lovens minstekrav. I tillegg må forskriften om hold av svin forbedres med utgangspunkt i dyrenes behov, sier Kleveland.

Les også: Dyrevernalliansens syn på skjulte opptak.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!