Norske griser fortjener bedre

Publisert 05.06.2018

Mattilsynets tilsynskampanje hos grisebønder i Rogaland viser at den norske grisen jevnt over lever et begredelig liv. Dyrevernalliansen krever endring!

grisunge

Tilsynskampanjen Mattilsynet har ført i svinebesetninger i Rogaland gir et dystert innblikk i en næring som må ryddes opp i. 

Foto: Inne Pedersen

Mattilsynets tilsynskampanje hos grisebønder i Rogaland viser at den norske grisen jevnt over lever et begredelig liv. Dyrevernalliansen krever endring!

I dag kom rapporten som summerer opp funnene som Mattilsynet har gjort i svinebesetningene i Rogaland i 2017 i perioden mai 2017 til april 2018. Rapporten var trist lesning for alle som er glad i dyr. På tross av at tilsynskampanjen var varslet fant Mattilsynet ett eller flere avvik i 73 % av besetningene. De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale.

Mattilsynet sier at funnene viser at slaktegrisen i Rogaland ikke har god nok dyrevelferd.

For Dyrevernalliansen kom dette imidlertid ikke som en overraskelse. Vi har lenge varslet at det trengs en kraftig opprydning i svinenæringen i Norge.

Regelverket må skjerpes 

Dyrevernalliansen krever nå at myndighetene strammer inn på regelverk, økonomi og kontroll i grisenæringen.

altKommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland oppforder landbruksminister Dale til å vise handlekraft. 

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, mener at funnene i Mattilsynets rapport viser at problemene i næringen er utbredte og gjennomgående, og at reglene for svinenæringen må skjerpes:

– Nå må landbruksminister Jon Georg Dale vise handlekraft. Rapporten viser med all tydelighet at myndighetene nå må gripe inn. Dyrevelferd er et offentlig ansvar. Dyrene er en så svak part at de kan ikke overlates til seg selv hos en næring som ikke tar dyrevelferd på alvor.

I en rapport om svinenæringen i Norge som Dyrevernalliansen ga ut i fjor, ble problemene som nå er blitt avdekket i Mattilsynets tilsynskampanje påpekt. Her kommer det også frem at svinenæringen i Norge får 785 millioner kroner av statsbudsjettet hvert år.

– Næringen burde vært klar over dyremishandlingen som foregår. Den voldsomme mengden enkeltsaker synliggjør at det er systematiske problemer i hele svinenæringen, sier Kleveland. 

God dyrevelferd skal lønne seg

Husdyrtilskuddet er et tilskudd som gir bøndene betalt for forskjellige satsninger i landbruket. Dyrevernalliansen mener dette tilskuddet må nyanseres – i dag belønner ordningen blant annet volumproduksjon, men legger ikke vekt på dyrevelferd. 

Vi krever en gjennomgang av husdyrtilskuddet, slik at de bøndene som ligger over minimumskravene, for eksempel de som gir grisene ekstra rotemateriale eller større plass, får ekstra betalt for det. 

– God dyrevelferd skal lønne seg! Bøndene som bryter minimumskravene må straffes økonomisk, men de må også belønnes økonomisk hvis de gjør noe bra, sier Kleveland.  

Alle må sjekkes

Kun en tredjedel av svinebesetningene i Rogaland er sjekket av Mattilsynet. Grunnen til at Mattilsynet ikke sjekket alle var i hovedsak mange og alvorlige funn med mye oppfølging. Dyrevernalliansen krever at alle besetninger i Rogaland sjekkes. Deretter bør neste skritt være å gjennomgå de nest største fylkene for svinehold, Trøndelag og Hedmark. Hvis man gjør det har man dekket 60 prosent av næringen.

Det vil lønne seg for alle parter at så mange besetninger som mulig blir sjekket. På den måten vil man få et realistisk bilde av situasjonen, og hvilke tiltak som er mest presserende.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensivt landbruk. Vi fortsetter arbeidet for å bedre forholdene for den norske grisen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!