Grisen trenger noe å gjøre

Publisert 07.06.2016

For at grisen skal trives, må den få lete etter mat på bakken. Men reglene brytes, og norske griser vantrives. Dette arbeider Dyrevernalliansen for å endre.

gris mellom andre

Grisen har et sterkt behov for å rote i jorda etter mat. Slik utforsking er grunnleggende viktig for å trives. Det er derfor lovpålagt at grisen skal ha tilstrekkelig med materiale i bingen å rote i. 

Foto: I. L. Hauge

For at grisen skal trives, må den få lete etter mat på bakken. Men reglene brytes, og norske griser vantrives. Dette arbeider Dyrevernalliansen for å endre.

For at grisen skal trives, må den få lete etter mat på bakken. Men reglene brytes, og norske griser vantrives. Dette arbeider Dyrevernalliansen for å endre.

Grisen har et sterkt behov for å rote i jorda etter mat. Dette har den behov for å bruke store deler av dagen på – selv om den har fått spise seg mett på kraftfôr tildelt av bonden. For grisen er slik utforsking grunnleggende viktig for å trives. Uten mulighet til å grave og lete etter mat, oppstår langvarig stress. Grisen kan få adferdsforstyrrelser og bli syk.

Norsk forskrift for hold av svin fastslår derfor at alle griser skal ha høy, halm, sagspon, torv, tre(spon), jord eller lignende tilgjengelig i båsen. Halm og flis er bedre enn ingenting, men det beste er høy, surfôr og grønnsaker. 

Nakne betongbinger uten noe å gjøre

Norsk svineproduksjon er industrialisert, gårdene har blitt større og de holder stadig flere griser. Det er vanlig å ha grisene i binger med betonggulv, der deler av gulvet har spalter hvor avføringen kan falle gjennom. I en naken betongbinge er det lite å gjøre. 

Spisingen er gjerne unnagjort i løpet av noen få minutter. Når grisene ikke får rote og utforske, blir de frustrerte. De kan i verste fall begynne å plage hverandre. Griser som er stresset og kjeder seg, kan bite hverandres haler til blods.  

Noen griser har til slutt bare en avbitt, blodig halestump igjen. Det åpne såret blir inngangsport for bakterier, og kan føre til alvorlig sykdom som leddbetennelse.

Alle griser trenger noe å rote i, ikke bare de voksne. Viltre unggriser har minst like stort behov for noe å gjøre. Men reglene påbyr bare å gi det til avlsdyr, altså foreldregrisene.

For dårlig praksis på norske gårder

Dessverre er det en stor del av norske gårder som ikke følger opp kravet om rotemateriale. Dette bekreftes av både Mattilsynet og bøndenes fagsenter Animalia.

Lovbryterne begrunner ofte forsømmelsen med at at halm, flis og lignende kan tette igjen spaltene i gulvet, at det koster tid og penger. 

I områder av landet der det er billig tilgang på halm, ser Mattilsynet bedre etterlevelse av kravet.

Dyrevernalliansen arbeider for bedre dyrevelferd

Dyrevernalliansen arbeider for at kravene som gir bedre dyrevelferd skal etterleves. 

Vi krever: 

  • At Mattilsynet skal opprette tydelige krav til kvalitet, mengde og hvor ofte grisene skal få halm og flis.
  • At Animalia, Nortura og Norsvin skal gi bøndene bedre rådgiving om hvor viktig det er for helsen til grisene at de får lete etter mat.
  • At alle griser skal få noe annet å spise enn kun kraftfôr, for eksempel grønnsaker. Dette vil være en vinn-vinn situasjon fordi spaltegulvet ikke vil tettes igjen hvis grisene spiser opp.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!