Dyrevernalliansens syn på skjulte opptak

Publisert 31.05.2019

Dyrevernalliansen har i mange år pekt på store dyrevelferdsmessige utfordringer i norsk svinenæring. Dokumentarfilmen «Griseindustriens hemmeligheter» viser sider av svinenæringen som hittil har vært ukjent og skjult for offentligheten.

Gris illustrasjon

Det ble avdekket grusomme forhold for grisene i dokumentarfilmen på NRK Brennpunkt. Dyrevernalliansen er rystet over de alvorlige holdningsproblemene og lovbruddene. 

Foto: Illustrasjonsbilde

Dyrevernalliansen har i mange år pekt på store dyrevelferdsmessige utfordringer i norsk svinenæring. Dokumentarfilmen «Griseindustriens hemmeligheter» viser sider av svinenæringen som hittil har vært ukjent og skjult for offentligheten.

Dyrevernalliansen er sjokkert over de alvorlige holdningsproblemene og lovbruddene som kommer frem i filmen. Informasjonen som har kommet frem er av vesentlig samfunnsmessig betydning. 

I «Griseindustriens hemmeligheter» er det brukt skjult kamera. Dette er en omstridt journalistisk metode. Vi har forståelse for at skjulte opptak kan oppleves som belastende for den som utsettes for det. 

Dyrevernalliansen mener likevel at etiske hensyn er ivaretatt i denne dokumentaren. Alle kilder som er nødvendige for å belyse saken har fått mulighet til å slippe til, og de som ønsker det har blitt tilbudt å være anonyme. 

Det er også viktig å være klar over at hendelsene som er dokumentert her ville skjedd uansett om Norun hadde vært der med skjult kamera eller ikke. Hun har ikke fremprovosert eller lurt noen av de involverte til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. Avsløringene som kommer frem her er en del av hverdagen til svinenæringen og rundt 1.650.000 griser i Norge. 

Selv om Dyrevernalliansen ikke har hatt noe med produksjonen av denne dokumentarfilmen å gjøre, stiller vi oss bak produsentene av denne dokumentarfilmen, og er lettet over at svinenæringens sanne ansikt blir vist. Vi håper og tror at «Griseindustriens hemmeligheter» gjør at myndighetene og politikere nå skjønner at det er nødvendig å gjennomgå og forbedre regelverket for hold av svin. Vi oppfordrer regjeringspartiene Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre til å endre husdyrtilskuddet og innføre investeringsstøtte til dyrevelferdstiltak, slik at de belønner god dyrevelferd ut over lovens minstekrav. 

Les også: NRK avslører norsk svinenæring.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!