Dyrevernmerkets historie

Publisert 20.09.2018

Allerede for tre år siden ble ideen plantet om en merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. I september 2018 lanserte vi Dyrevernmerket. Følg reisen her!

Kalven går fritt ute på Grøndalen Gård

Dyrevernmerket ble lansert for å bedre livet til flest mulig dyr, ved å skape et marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet.

Foto: Iselin Linstad Hauge/Dyrevernalliansen

Allerede for tre år siden ble ideen plantet om en merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. I september 2018 lanserte vi Dyrevernmerket. Følg reisen her!

2015: Arbeidet starter

For å finne ut hva matmerking vil kunne gjøre for dyrevelferden, undersøker vi temaet og produserer et fagnotat. Konklusjonen er at dyrevernmerking vil muliggjøre at offentlige myndigheter i større grad vil kunne innføre økonomiske incentiver for dyrevelferd.

2016: Pilotforsøk høster ros

Vi lanserer et pilotforsøk med dyrevernmerking sammen med Grøndalen gård for å sjekke reaksjonene hos forbrukere og i samfunnet forøvrig. Det er ferskosten Nýr som blir forsøksproduktet – fremstilt med melk fra kuer som får være mor for kalven sin. Prosjektet mottar gode tilbakemeldinger.  

2017: Satser for alvor

Med et vellykket pilotprosjekt bak oss, tar vi fatt på arbeidet med å starte et ordentlig dyrevernmerke. Vi utarbeider kriterier for kylling, og tilbyr de tre store dagligvarekjedene (Coop, NorgesGruppen og Rema 1000) å bidra til etableringen av en merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. Kun Rema 1000 velger å bidra. 

2018: Utvider og lanserer

I tillegg til å videreutvikle kriteriene for kylling, utarbeider vi kriterier for storfe som produserer melk og kjøtt. Vi drar på gårdsbesøk og gjennomfører prøveinspeksjoner sammen med tredjeparts sertifiseringsorgan. I september lanserer vi endelig Dyrevernmerket! To merkevarer går ut i butikk (Kiwi og Meny), og en tredje merkevare planlegges solgt fra årsskiftet (Rema 1000). Dyrevernmerket høster ros og vekker debatt. Dyrevernalliansen fortsetter arbeidet med å lage kriterier for flere dyreslag. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!