Prior skoldet levende kyllinger

Publisert 05.08.2004

Dyrevernalliansen har tidligere avslørt at kyllinger risikerer å bli skoldet levende på norske slakterier. Nå er dyreplageriet igjen bekreftet av Mattilsynets inspektører.

kylling slakteri slakting lider

Kyllinger henger fra samlebånd.

Dyrevernalliansen har tidligere avslørt at kyllinger risikerer å bli skoldet levende på norske slakterier. Nå er dyreplageriet igjen bekreftet av Mattilsynets inspektører.

På slakteriet henges hver kylling opp etter beina på et automatisk samlebånd. Samlebåndet fører kyllingen gjennom et elektrisk vannbad som skal bedøve den. Herfra tar samlebåndet kyllingen videre til en kniv som skal skjære strupen over på den. Deretter blir kyllingen skoldet slik at fjærene løsner.

Prior avslørt

Prior Norges fjørfeslakteri i Elverum ble inspisert av Mattilsynet 12. og 13. juli 2004. Under kontrollen ble flere brudd på dyrevernlovens bestemmelser oppdaget:

  • Første dagen ble 12 uavblødde kyllinger registrert i løpet av en time.
  • Dagen etter ble det observert 5 uavblødde kyllinger på 5 minutter.
  • Mange kyllinger var misvokste i tillegg og skulle i utgangspunktet ikke ha blitt hengt opp på det automatiske avlivingssystemet.
  • De uavblødde dyrene kom fram til kontrollpunktet med hodet intakt og var dypt mørkerøde i farge. Det er stor sannsynlighet for at dyrene er kommet frem til skoldekaret uten å ha vært bedøvet eller avblødet - altså blitt kokt levende.

Mange hundre fugler om dagen

Prior Elverum slakter i underkant av 50.000 kyllinger pr. dag. Det automatiske avlivingssystemet håndterer omlag ett dyr i sekundet. Basert på de tilfellene som ble avslørt av Mattilsynet har Dyevernalliansen anslått at flere hundre fugler om dagen risikerer å bli skoldet levende på dette ene slaktereiet.

Mattilsynet tar ikke problemet på alvor

Mattilsynet oppdaget grove brudd på dyrevernloven to dager på rad hos Prior i juli. Allikevel ble ikke produksjonen stanset - Prior fikk lov å fortsette som før. De fikk et krav om å utbedre forholdene, med frist en måned etter avsløringene!

Dyrevernalliansen anmelder saken

Dyrevernalliansen mener at Prior har drevet systematisk dyreplageri, og er sjokkert over Mattilsynets manglende handlekraft. Saken er derfor anmeldt til politiet.

  Vis kilder Skjul kilder

Brev fra Mattilsynet til Prior Norge, "Varsel om vedtak ang. brudd på dyrevernbestemmelsene i slakteriets avlivingsrom", sak 2004/31072, 21. juli 2004.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!