Lengre dyretransporter i Nord-Norge

Publisert 22.05.2012

Elleve timers dyretransport blir tillatt som hovedregel for Nordland, Troms og Finnmark. Dyr i Nord-Norge kan dermed få tre timer mer på slaktebilen enn dyr ellers i landet.

Griser kan bli bilsyke og stresset på vei til slakteriet
Foto: Free Animal Pix

Elleve timers dyretransport blir tillatt som hovedregel for Nordland, Troms og Finnmark. Dyr i Nord-Norge kan dermed få tre timer mer på slaktebilen enn dyr ellers i landet.

Tidligere forskrift har tillatt at det unntaksvis ble gitt dispensasjon i Nordland, Troms og Finnmark. Ny forskrift omgjør denne dispensasjonsmuligheten til å generelt tillate 11 timer for all transport i Nordland, Troms og Finnmark.

Mattilsynet begrunner endringen slik:

"Dette fordi slakteristrukturen i disse områdene har resultert i en rekke dispensasjoner som rutinemessig innvilges hvis nærmeste slakteri ikke kan nåes innen åtte timer. Slik rutinemessig bruk av dispensasjoner undergraver respekten for forskriftskrav og medfører unødvendig saksbehandling for tilsynet. Forutsetningen om at dyrene skal transporteres til nærmeste slakteri, foreslås videreført i regelverket."

Mattilsynet innrømmer selv at lange dyretransporter er et problem:

"Selv om det er flere forhold enn transportens lengde som påvirker et dyrs velferd under transport, er det en realitet at dyrene utsettes for en stressbelatsning, og at belastningen i mange tilfeller øker med transportlengden. Forsvarlige maksimaltider for transport av dyr er derfor viktig av hensyn til dyrevelferden.”

Dyrevernalliansen har gjennomgått alle høringssvarene til forskriften. Ingen av næringaktørenes høringssvar har innvendinger i de foreslåtte lange transporttidene ut fra dyrevelferdshensyn.

- Dyrevernalliansen er en sterk motstander av lange dyretransporter. Vi kan ikke se rimeligheten av at dyr i de nordligste fylkene skal være dårligere beskyttet enn andre, og er svært skuffet over Mattilsynet, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder

Forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr, § 9.

Mattilsynet, Høring av utkast til forskrifter om transport av dyr, 14. mars 2011, s. 7 og 8.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!