Manglende kontroll med pelsdyr- og husdyrslakting

Publisert 07.09.2006

Slakting av norske pelsdyr har fått sterk kritikk av EFTAs overvåkningsorgan. Mattilsynet kritiseres for ikke å kontrollere forholdene rundt slakting. Heller ikke kontrollen med dyretransporter og slakterier oppfyller kravene som Norge har forpliktet seg til etter EØS-avtalen.

Endel kyr i norsk landbruk opplever dyremishandling

Slakting av norske pelsdyr har fått sterk kritikk av EFTAs overvåkningsorgan. Mattilsynet kritiseres for ikke å kontrollere forholdene rundt slakting. Heller ikke kontrollen med dyretransporter og slakterier oppfyller kravene som Norge har forpliktet seg til etter EØS-avtalen.

I april 2006 foretok ESA en kontroll av slakting og dyretransport i Norge. I rapporten retter ESA sterk kritikk mot Mattilsynet. I tillegg avdekkes at både slakterier og pelsdyrnæringen slakter dyr i strid med gjeldende regelverk på EØS-området.

Inspeksjonen er en oppfølging fra 2003, da ESA kontrollerte flere slakterier og avdekket grov dyremishandling på slakteriene til Gilde og Prior.

Dyrevernalliansen politianmeldte slakteriene, men anmeldelsene ble nedprioritert og henlagt. Etter dette har Dyrevernalliansen i brev og møte med Mattilsynet foreslått tiltak som kan bedre kvaliteten på tilsynsarbeidet, og forebygge dyremishandling ved slakterier i fremtiden. ESA påpeker de samme manglene som Dyrevernalliansen, og redegjør i tillegg for flere forskriftsbrudd.

Eksempler på ESAs kritikk:

  • Mattilsynets inspektører mangler opplæring i dyrevelferd. Ved tre av Mattilsynets regionkontorer ble det likevel funnet personell med gode kunnskaper om dyrevelferd, men dette skyldtes bare personlige initiativ og interesser.
  • Mattilsynet fører ikke god nok kontroll med dyretransportene. Deres eget mål er å kontrollere 2% av alle dyretransporter hvert år, men de har likevel ikke oversikt over det totale antall dyretransporter hvert år på norske veier.
  • Mattilsynet har møter uten noen praktiske resultater, og mangler kriterier for inspeksjon og risikovurdering i forhold til dyrevelferd.

Eksempler på avdekkede brudd på dyrevernlovgivningen:

  • Ved et fjørfeslakteri var transportkassene så små at hønene ikke kunne stå oppreist under transport. Høner kan transporteres i opptil 12 timer i tillegg til lasting og lossing, slik at den totale tiden i transportkasse kan bli svært lang.
  • Et fjørfeslakteri manglet utstyr for nødavliving av dyr. I andre slakterier var nødutstyret ikke kontrollert.
  • Utstyret som brukes til å slakte pelsdyr mangler mulighet til å kontrollere konsentrasjonen av CO2-gass. Motorene som produserer gassen er heller ikke testet ut, og det finnes ingen retningslinjer for bruken. Når man ikke kjenner gasskonsentrasjonen og det ikke finnes retningslinjer for eksponeringstid betyr dette i praksis at man ikke vet om dyret er dødt før det tas ut av gasskammeret. Dyrene kan da gjenvinne bevissthet før flåing.
  Vis kilder Skjul kilder

EFTA Surveillance Authority, Final report EFTA Surveillance Authority mission to Norway 24 to 28 April 2006 concerning animal welfare.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!