Høye dødstall under norske dyretransporter

Publisert 18.07.2008

Nesten 85.000 norske husdyr døde under dyretransport i 2007. Antallet stiger med økende kjøttkonsum i befolkningen. Statistisk er dødstallene i norsk dyretransport stabilt høye.  

Griser på vei til slakteriet opplever ofte dårlig dyrevelferd

Nesten 85.000 norske husdyr døde under dyretransport i 2007. Antallet stiger med økende kjøttkonsum i befolkningen. Statistisk er dødstallene i norsk dyretransport stabilt høye.  

Nesten 85.000 døde i dyretransport

Mange husker de grusomme dyretransportene i EU. Men er situasjonen så mye bedre i Norge? Dyrevernalliansen har gjennomgått transportstatistikkene i Norge fra 1993-2007. Disse viser at nesten 85.000 husdyr døde under transport til slakteri i 2007.

Sett bort fra mindre svingninger har antall dyr som dør under transport økt jevnt fra cirka 30.000 på begynnelsen av 90-tallet. Antall dyr som dør under transport har slik sett en klar sammenheng med økende kjøttkonsum: Jo mer kjøtt vi spiser, jo flere dyr slaktes. Og jo flere som slaktes, jo flere blir transportert.

Kyllinger må plukkes og lastes i kasser før dyretransport til slakteriet.Før plukkingen.

Det er nærmere 70 slakterier i Norge, og nesten 58 millioner husdyr blir fraktet til slakteri hvert år av 350-400 dyrebiltransportører.

Det er flest fugler (kylling, høns og kalkun) som dør under dyretransport. Årsaken er dels at antallet høns, kylling og kalkun som transporteres (cirka 55 millioner årlig) er høyere enn antall kyr, gris, sau og geit (cirka tre millioner), dels at det statistisk er en større andel fugler som dør enn pattedyr. Prior er markedsledende innen fjørfekjøtt, og har dermed det største ansvaret for dødstallene.

Under plukkingen blir kyllingene stresset, og noen får skader.Kyllinger plukkes før transport.Kylling, kalkun og høns kan transporteres i inntil tolv timer i strekk. I tillegg kommer lasting og lossing, som tar flere timer. Kyr, gris, sau, geit og andre pattedyr kan tranporteres i inntil åtte timer. Unntak kan gjøres i Nordland, Troms og Finnmark, der reinsdyr og andre pattedyr kan fraktes til slakteri i inntil elleve timer i strekk.

Kyllinger lastes inn på dyretransporten.Kyllinger lastes på transportbilen.Slakteriene forsvarer seg med at det alltid vil være "naturlig frafall" i en dyreflokk: Statistisk dør noen husdyr hvert døgn av sykdom eller skade. Syke eller skadde husdyr er det imidlertid forbudt å sende med dyretransport til slakteri. Disse dyrene skal avlives på stedet. Det høye antallet døde husdyr under dyretransport kan tyde på at denne regelen ikke etterfølges.

Slakteriene innvender også at det bare er "noen få promille" av dyrene som dør under dyretransport. At disse "promillene" faktisk utgjør nesten 85.000 levende individer, nevnes ikke. Prosentvis har også antallet dyr som omkommer, vært stabilt høyt i mange år. Bortsett fra "katastrofeåret" 2006 viser statistikken de siste årene bare mindre svingninger.

Bak dødstallene skjuler det seg mye lidelse. Men hvor mange husdyr som blir skadd uten å omkomme er uvisst. Velferden til et dyr kan ofte være svært dårlig før dyret dør.

 

Mange dyr dør under transport til, og oppstalling på, norske slakterier.

Mange dyr dør under transport til, og oppstalling på, norske slakterier.


DU kan sikre bedre forhold for dyrene i landbruket. Bli medlem i Dyrevernalliansen i dag!

  Vis kilder Skjul kilder
  • Mattilsynet (tidligere Statens næringsmiddeltilsyn og Statens dyrehelsetilsyn - før 2004), Kjøttkontroll 1993-2004: "Død under transport" & "Død under oppstalling" for kategoriene storfe, gris, sau, geit, høner, slaktekylling og kalkun.
  • Animalia (Fagsenteret for kjøtt), Kjøttets tilstand 2006.
  • Mattilsynet, Årsrapport for tilsyn med dyrevelferd 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!