Halal – slakting uten bedøvelse?

Publisert 17.09.2015

I mange land foregår halalslakting uten bedøvelse. Men hvordan er egentlig regelverk og praksis i Norge?

dyretransport sau

I mange land foregår halalslakting uten bedøvelse. Men hvordan er egentlig regelverk og praksis i Norge?

Mange har sett videoer på nett av halalslakting, hvor dyr holdes fast (fikseres), og strupen kuttes slik at dyrene dør av blodtap i våken tilstand. Slike videoer er svært opprørende, og skaper et stort engasjement.

Halal betyr ”tillatt”, og kan i vid forstand bety alt som er tillatt for en muslim, når det kommer til bekledning, oppførsel, mat og mer. Til daglig i Norge og mange andre land, brukes imidlertid begrepet nærmest utelukkende om mat.

Halal-slakting i Norge: bedøvelse er påbudt uansett

I Norge er lovverket slik at det er krav om at dyrene bedøves før slakting. Det vil si at dyrene skal være bevisstløse når strupen kuttes. Dette er noe de aller fleste norske muslimer, gjennom Islamsk Råd Norge, har godtatt.

Det er ingen dyrevelferdsmessig forskjell mellom halalslaktet kjøtt og ikke-halalslaktet kjøtt i Norge.

Hovedforskjellen mellom halalslakt og annen slakt i Norge er at det sies en velsignelse i det dyret drepes. Personen som utfører slaktingen må fremdeles være godkjent etter norsk regelverk, så dette utgjør ingen forskjell for dyrevelferden.

Det er ingen dyrevelferdsmessig forskjell mellom halalslaktet kjøtt og ikke-halalslaktet kjøtt i Norge.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!