Dyremishandling ved Fatland: slakteriet stenges

Publisert 17.04.2006

Fatland slakteri stenges av Mattilsynet på grunn av omfattende dyreplageri. Dyrevernalliansen ba for tre måneder siden Mattilsynet om å begynne å stenge slakterier ved grove brudd på dyrevernloven. Det er første gang et slakteri stenges av dyrevernhensyn i Norge.

Griser på vei til slakteriet opplever ofte dårlig dyrevelferd

Fatland slakteri stenges av Mattilsynet på grunn av omfattende dyreplageri. Dyrevernalliansen ba for tre måneder siden Mattilsynet om å begynne å stenge slakterier ved grove brudd på dyrevernloven. Det er første gang et slakteri stenges av dyrevernhensyn i Norge.

Fatland slakteri utenfor Oslo stenges etter langvarige og systematiske brudd på forskrift om dyrevern i slakterier. Slakteriet benytter rutinemessig elektriske støt og slag mot grisene som drepes der. Mattilsynet fastslår blant annet at:

  • Dyrene blir spent fast før de bedøves, noe som påfører dem frykt og stress.
  • Det er usikkert om alle dyrene blir tilstrekkelig bedøvet før de skjæres opp.
  • Slakteriarbeiderne bruker unødvendig mye vold mot dyrene.
  • En del av grunnen til lovbruddene er at Fatland har kjøpt en ny maskin til bruk i slaktingen. Grisene er redde for maskinen, og blir slått og utsatt for elektriske støt når de tvinges inn i den.

Mattilsynet har nå vedtatt at slakteriet må holde stengt inntil forholdene er utbedret.

Dyrevernalliansen ba for tre måneder siden Mattilsynet om å ta i bruk strengere virkemidler når slakterier bryter dyrevernloven. Vi fremhevet spesielt at slakterier som systematisk bryter dyrevernloven, bør stenges inntil forholdene er utbedret.

I et brev til Mattilsynet 5. januar 2006 skriver Dyrevernalliansen: ”Dyrevernalliansen vil be Mattilsynet om å vurdere sin praksis vedrørende reaksjoner når brudd på dyrevernloven oppdages. Det bør legges til grunn en viss kvalifisering av lovbruddene (...). Videre bør virksomheten stanses inntil utbedring har skjedd (...).”

Mattilsynet uttalte etterpå at problemstillingen var aktuell og at de arbeidet med å lage maler for tiltak i forbindelse med dyremishandling.

Tidligere skal slakteriarbeidere ved Fatland slakteri ha tatt kvelertak på Mattilsynets inspektører, og ledelsen benektet samtidig at slakteriet plager dyr. ”Det har vært utfordrende for våre ansatte å få ledelsen og de ansatte på slakteriet til å forstå at omfattende endringer må til for å rette opp de mange lovbruddene,” uttalte inspektør Oddrun Espeland til Aftenposten.

  Vis kilder Skjul kilder

Espelund O., Mattilsynet, Mattilsynet har trukket tilbake autorisasjonen til slakteriet ved Fatland Oslo AS, 6. april 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!