Transport & slakt

Slakterier nekter som oftest filming og fotografering av avliving og bedøving. Publikum skal ikke få se hvordan slakting foregår. Også dyretransporten medfører lidelser for dyrene.

Slakterier nekter som oftest filming og fotografering av avliving og bedøving. Publikum skal ikke få se hvordan slakting foregår. Også dyretransporten medfører lidelser for dyrene.

Dyretransport og dødlighet i Norge

Hvert år dør 100.000 dyr under dyretransport i Norge, mange av disse er fjørfe. De høye dødstallene tyder på at syke og skadde dyr også blir sendt med dyretransport til slakteriet, til tross for at dette er forbudt. Velferden til et dyr kan ofte være svært dårlig før det dør.

Slakting av dyr

Når de først kommer fram til slakteriet må dyrene iblant vente i mange timer før de blir slaktet.

Kyr, okser, griser, sauer og geiter stalles opp på binger i slakteriene, fjørfe må ligge i transportkassene og vente. Om slakterier hadde glassvegger ville vi alle vært vegetarianere, sier Paul McCartney. 

Les fakta om dyretransport og slakting

Vårt arbeid for å hjelpe dyr under transport og slakting

Dyrevernalliansen arbeider for økt bruk av mobile slakterier. Ved at slakteriet kommer til dyrene, slipper de dyretransport.

Vi arbeider også for å innføre slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og smerte for dyrene. Blant annet har Dyrevernalliansen bidratt til at Norge opprettholder forbudet mot halal uten bedøvelse. Vi har også bidratt til bedre slaktemetoder for fjørfe.

Du kan hjelpe dyr som skal slaktes

Noen steder kan man få kjøpt kjøtt fra dyr som har blitt slaktet på gården. Den beste måten å hjelpe dyr på, er likevel å spise mindre kjøtt.

Du kan erstatte kjøtt med linser, bønner, bønnespirer eller forskjellige kjøtterstatninger.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!