Ny rapport: Norge - verdens beste dyrevelferd?

Publisert 30.05.2019

Landbruket, myndigheter og reklame hevder ofte at Norge har verdens beste dyrevelferd. Men stemmer det? En nylig publisert rapport fra Dyrevernalliansen avslører dette som en seiglivet myte.

ku ute riktig dimensjon

Har Norge virkelig verdens beste dyrevelferd? I Dyrevernalliansens nye rapport går vi grundig til verks for å finne sannheten om denne seiglivede myten.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Landbruket, myndigheter og reklame hevder ofte at Norge har verdens beste dyrevelferd. Men stemmer det? En nylig publisert rapport fra Dyrevernalliansen avslører dette som en seiglivet myte.

De aller fleste har hørt utsagn om at «Norsk dyrevelferd er bedre enn i andre land». Men vi har aldri har sett noen kilder som beviser denne antagelsen. Derfor har Dyrevernalliansen gått grundig til verks for å undersøke påstanden. 

Omfattende undersøkelse

En troverdig sammenligning av dyrevelferden på tvers av land er svært omfattende. En full vurdering måtte inkludert hvert enkelt dyreslag gjennom alle deler av livet, ulike mål for dyrevelferd, offentlig og privat regelverk og variasjoner i praksis for svært mange land. Det er kanskje grunnen til at hverken landbruksorganisasjonene eller norske myndigheter har gjennomført en slik analyse allerede. 

Men hvorfor kommer da påstanden om at Norge er best, eller blant de beste? 

I rapporten har vi begrenset oss til tre relevante husdyrproduksjoner som vi har undersøkt nærmere:

  • Melkekyr, fordi det er blant dyreslagene som flest norske bønder har.
  • Slaktekylling, fordi det er dyreslaget med flest individer i norsk landbruk.
  • Gris, fordi det er dyreslaget som produserer flest tonn kjøtt i norsk landbruk. 

Det ville hatt liten hensikt å sammenligne med land som er kjent for å ha dårlig dyrevelferd. Å si sikkert hvilke land som er blant de beste er vanskelig, men vi har valgt å sammenligne Norge med Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia, som alle ofte omtales positivt i forbindelse med dyrevelferd.

Stor del av norske kyr står på bås

altKlikk her for å lese hele rapporten! Sammenlignet med Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland er Norge det eneste landet som fortsatt har over 40% av kyrne i båsfjøs. I Storbritannia og Nederland lever nesten alle kyr i løsdrift. 

Det finnes ikke tilstrekkelig statistikk til å si noe sikkert for Norge om hvor mye kyrne i praksis får gå på beite. Det er usikre tall også for andre land, men Storbritannia kommer best ut med beite for over 90% av kyrne.

Norge med fremskritt på saktevoksende kyllingraser

Kyllingene har krav på litt bedre plass i Norge sammenlignet med de andre landene, så her kommer vi best ut. Dette til tross for at norske krav gir betydelig mindre plass enn vitenskapelige anbefalinger for akseptabel kyllingvelferd. 

Norge og Nederland kommer best ut når det gjelder andel saktevoksende kyllingraser. Norges posisjon skyldes Rema 1000s selskap Norsk Kylling, som i løpet av 2018 faset ut hybriden Ross 308 til fordel for den sunnere Hubbard JA787.

Norge på delt sisteplass i utehold av gris 

Norge har ikke vesentlig strengere regler enn de andre landene for tildeling eller egenskaper på rotemateriale til gris. I likhet med Sverige har Norge forbud mot fullspaltegulv, som gir betydelig bedre forutsetninger for bruk av rotemateriale, men Mattilsynet avdekker likevel omfattende regelbrudd i praksis. Storbritannia utmerker seg positivt, med en stor andel gris som holdes på halm, som gir gode muligheter for å rote med trynet.

Storbritannia kommer også best ut med høyest andel gris som får tilgang til uteområder. Av landene vi har undersøkt om dette, kommer Norge på sisteplass sammen med Nederland. 

Norge er ikke best på dyrevelferd

Oppsummert gir ikke vår undersøkelse grunnlag for å hevde at Norge har verdens beste dyrevelferd. Det fremstår som riktigere å si at vi er gode på noen områder og dårlige på andre områder som er viktige for dyrevelferden.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!