Kjøttforbruket må ned

Publisert 19.03.2016

Nordmenn spiser tre ganger så mye kjøtt som FNs klimapanel anbefaler. Kjøttforbruket må ned av hensyn til dyrene, miljøet og folkehelsen.

Mat hender korn

Nordmenn spiser tre ganger så mye kjøtt som FNs klimapanel anbefaler. Kjøttforbruket må ned av hensyn til dyrene, miljøet og folkehelsen.

Kjøttforbruket i Norge må reduseres av hensyn til dyrevelferd, miljø og helse.

Tre ganger for mye kjøtt

I følge FNs klimapanel innebærer et bærekraftig kosthold maksimalt 26 kilo kjøtt i året. Til sammenligning spiser hver nordmann gjennomsnittlig 76 kilo kjøtt i året, altså tre ganger så mye som anbefalingene. 

Strengere krav til dyrevelferd

Høyt forbruk av kjøtt forutsetter produksjonsmåter som gir mye kjøtt til lave priser. Konsekvensen er husdyr som avles til å vokse raskt og ha mye kjøtt på kroppen. Dyrene holdes innendørs hele eller mesteparten av livet. Griser og høner holdes vanligvis inne hele livet, mens kyr skal få være ute i åtte uker. 

Intensiv avl og trang plass hindrer dyrene i å utøve normal adferd. Konsekvensen er adferdsforstyrrelser og vantrivsel. Mange dyr får også skader og sykdommer som en konsekvens av høyt smittepress og dårlige forhold i fjøset.

Les også: Industrielt landbruk gir dårlig dyrevelferd

Mindre kjøtt for miljø og helse

Bioforsk har på oppdrag fra Miljødirektoratet vurdert ulike klimatiltak i jordbruket. Et av tiltakene er å redusere kjøttforbruket med 11 prosent innen 2030. Omlegging fra kjøtt til vegetabilsk mat er det tiltaket som gir størst utslippsreduksjon, med hele 12 prosent. Likevel eksisterer det ingen virkemidler fra forvaltningens side for å redusere kjøttkonsumet. 

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold som inneholder mye frukt, bær, grønnsaker, fullkorn og fisk, og mindre kjøtt og dyrefett. Amerikanske helsemyndigheter gir de samme anbefalingene, og trekker frem vegetarisk kosthold som en av tre anbefalte kostholdstyper.

Politiske tiltak er nødvendig

For å oppnå lavere kjøttforbruk er det nødvendig med flere politiske tiltak. Ett av flere nødvendige virkemidler er høyere kjøttpriser. Dette kan oppnås gjennom en avgift, som Grønn skattekommisjon har foreslått, eller ved at forbrukerne betaler prisen for bedre dyrevelferd.  

Les også: En sunnere kylling koster bare seks kroner ekstra

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Kjøttforbruk – konsekvenser av høyt kjøttkonsum og mulige tiltak. Fagnotat november 2015.

26 kilo kjøtt er nok

FNs klimapanel anbefaler maksimalt 26 kilo kjøtt per person i året. Dette er tre ganger så mye som norsk gjennomsnittlig kjøttforbruk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!