Jordbruksmeldingen: Hvilke visjoner har regjeringen for dyrevelferd?

Publisert 13.12.2016

Regjeringen har ingen mål for dyrevelferden i landbruket, men foreslår å trekke staten ut av arbeidet med å reklamere for kjøtt. 

storfe i utlandet

Regjeringen har ingen mål for dyrevelferden i landbruket, men foreslår å trekke staten ut av arbeidet med å reklamere for kjøtt. 

Regjeringen glemmer dyrene i jordbruksmeldingen. Det oppstilles fire mål for norsk landbruk: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

– Det er positivt at klimahensyn endelig blir en del av norsk landbruk, men det burde god dyrevelferd også være, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 

Staten ut av kjøttreklame? 

Regjeringen foreslår i jordbruksmeldingen å fjerne statens bidrag til kjøttreklame. I dag bidrar staten på en innviklet måte, gjennom et byråkrati som står for innkreving og finansiering av opplysningskontorer over omsetningsavgiften.

– Vi er veldig fornøyd med at regjeringen har fulgt innspillet vårt. Dette er svært positivt, fordi det betyr at statens bidrag til økt kjøttkonsum blir redusert, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Norske forbrukere blir utsatt for et betydelig press for å øke sitt kjøttforbruk gjennom generisk reklame for animalske produkter. Høyt kjøttforbruk betyr at et stort antall dyr må drettes opp fort og på lite areal. Dette har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

– Intensiv avl og trang plass gir dyrene adferdsforstyrrelser, skader og sykdommer. Redusert kjøttkonsum og moderat økte priser på kjøtt er en nødvendighet for akseptabel dyrevelferd, sier Kleveland. 

Les også: Fakta om dyrevelferd i industrialisert landbruk

Ingen tilskudd til bedre dyrevelferd

Regjeringen ønsker en omfattende endring av alle tilskuddene til landbruket, og foreslår ni nye kategorier for tilskudd. Ikke ett av disse har til formål å bedre dyrevelferden.

– Regjeringens jordbrukspolitikk er kjemisk renset for hensyn til dyrevern. Dette er veldig leit, og noe vi vil ta opp med Stortinget, sier Kleveland.

Forbrukerne forventer at staten sikrer god dyrevelferd, men regjeringen legger ikke opp til at bønder skal premieres for godt dyrehold. Dyrevernalliansen mener at støtteordningene i landbruket bør gjennomgås i forhold til fastsatte mål for dyrevelferd, blant annet løsdrift og avl som fremmer god dyrehelse.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!