Industrielt landbruk gir dårlig dyrevelferd

Publisert 07.08.2012

Industrilandbruk finnes ikke bare i utlandet, det er et faktum i Norge også. En hovedgrunn til industrilandbruket er høyt inntak av kjøtt, egg og melk. Dette har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

Også i Norge er produksjon av gris industrilandbruk.

Industrilandbruk finnes ikke bare i utlandet, det er et faktum i Norge også. En hovedgrunn til industrilandbruket er høyt inntak av kjøtt, egg og melk. Dette har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

Landbruket i Norge er blitt industrialisert. Dyrene avles til å vokse fort og produsere mye, og stues sammen på lite plass. Den intensive driften påfører dyrene sykdom og atferdsforstyrrelser. Smertefull behandling, som rutinemessige amputasjoner av kroppsdeler, kommer i tillegg.

Les også: Fakta om dyrevelferd i industrilandbruk

Les også: Fakta om husdyrenes sosiale behov

Industrilandbruk henger sammen med høyt forbruk av kjøtt, egg og melk. I tidligere generasjoner var kjøtt en luksusvare. Slik er det fortsatt noen steder i verden, men i Vesten er inntaket av kjøtt stadig økende.

Nordmenns økende kjøttforbruk skyldes blant annet markedsføring fra de såkalte opplysningskontorene, som egentlig er næringens PR-kontorer. Statlige ordninger gir opplysningskontorene for kjøtt, egg og melk millioner av kroner til reklame hvert år.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!