Hvordan hjelpe dyrene som trenger det aller mest?

Publisert 17.09.2018

Mye dyrevernarbeid gjennomføres for å hindre at dyr skal lide i fremtiden. Dyrevernalliansen mener at det også er viktig å hjelpe dyrene som lever nå. 

Nyfødt kalv på halm

Dyrevernalliansen mener at bønder som vil gi dyrene bedre forhold er våre samarbeidspartnere. 

Foto: I. L. Hauge/Dyrevernalliansen

Mye dyrevernarbeid gjennomføres for å hindre at dyr skal lide i fremtiden. Dyrevernalliansen mener at det også er viktig å hjelpe dyrene som lever nå. 

Dyrevernalliansen arbeider for redusert kjøttkonsum. Vi påvirker politisk for slutt på statlige bidrag til kjøttreklame, oppfordrer forbrukerne til å spise mindre kjøtt, og bidrar til økt tilbud av plantebasert mat i butikkene. 

Samtidig forholder vi oss til virkeligheten: Dyr i vår tid blir utsatt for fryktelig behandling for å bli til billigst mulig mat. De aller fleste i Norge spiser kjøtt. Norsk landbruk og distriktspolitikk er basert på kjøttproduksjon.

Riktig å arbeide for at landbruksdyr skal få det bedre?

Frem til nå har det ikke eksistert noen merkeordning for dyrevelferd i Norge. Dyrevernalliansen har fått kritikk av enkelte for å etablere Dyrevernmerket, fordi de mener at det kan legitimere forbruk av kjøtt og andre produkter fra dyr. Standpunktet er at veganisme er det eneste som kan hjelpe dyrene. 

Skal vi la være å hjelpe millioner av dyr, og vente på at hele befolkningen skal bli hundre prosent veganere? Noen mener det, men vi er uenige. Som dyrevernorganisasjon kan vi ikke stille oss likegyldige til at dyr her og nå sperres inne eller avles til dårlig helse.

Et liv som er verdt å leve er viktig, også for dyr. Derfor mener vi at bønder som vil gi dyrene bedre forhold er våre samarbeidspartnere. Hvis noen fortjener kritikk, er det ikke bøndene som forsøker å gjøre livet bra for dyrene. Bedrifter og merkevarer som ikke bryr seg om å gjøre en forskjell, er de som bør møte kritiske stemmer fra forbrukerne.

Vi hjelper dyrene som trenger det aller mest

Dyrevernalliansen har en vedtektsfestet forpliktelse til å hjelpe dyrene i landbruket. Vi prioriterer dyr i intensive produksjoner. Her er en oversikt over hva vi gjør:

  • Påvirkning av dagligvarekjedene: Vi er i dialog med alle dagligvarekjedene. Dette har blant annet bidratt til flere plantebaserte produkter i butikkene, og flere produkter fra dyr med bedre velferd enn minimumskravene. Samlet bidrar dette til å sette dyrevern på agendaen for forbrukere og i næringslivet.
  • Påvirkning av myndighetene: Dyrevernalliansen tok initiativet til ny dyrevelferdslov, og bidro til utarbeidelsen. Lovverket er ikke bra nok, men har blitt bedre skritt for skritt. 
  • Påvirkning av forbrukerne: Vi informerer om hvordan dyrene i landbruket har det, og hvilke alternativer som finnes til kjøtt. For forbrukere som spiser kjøtt, melk og egg, gir vi råd om hvilke typer mat de bør velge for best dyrevelferd. Som ledd i dette arbeidet har vi etablert Dyrevernmerket.  

Hvordan hjelpe dyr? 

I 2017 møtte Dyrevernalliansen den verdenskjente dyrerettighetsfilosofen Peter Singer. Vi spurte hva han mener om arbeid for å forbedre forholdene for landbruksdyrene.

– Hvis vi bare kunne knipse og fått hele kjøttindustrien til å forsvinne, så ville jeg selvfølgelig knipset med fingrene, men dessverre fungerer det ikke på den måten. Vi må utdanne folk slik at de får mer kunnskap om utnyttelse av dyr, men det er vanskelig på grunn av de store kommersielle interessene. Dessuten er folk vant til å spise dyr, så de har ikke lyst til å endre seg. Derfor må vi gjøre det vi kan for å redusere lidelsen til dyrene nå. Vi kan ikke vente på at kjøttindustrien skal forbys, sa Singer. 

Les også: Peter Singer: med fremtidshåp på dyrenes vegne 

Bruk kreftene så det monner for dyrene

Dyrevernalliansen respekterer at noen kan være uenige med oss i vår måte å hjelpe dyr på. Vi oppfordrer alle som bryr seg om dyr til å bidra der de mener det monner mest, slik at vi samlet sett får hjulpet flest mulig dyr.

"Som dyrevernorganisasjon kan vi ikke stille oss likegyldige til at dyr her og nå sperres inne eller avles til dårlig helse."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!