Forskere får støtte av Dyrevernalliansen

Publisert 24.10.2019

Dyrevernalliansens forskningsfond fikk inn mange sterke søknader på midler til forskning og utvikling til beste for dyr. Forskning for å bedre forholdene for laks, melkekyr og forsøksdyr har blitt prioritert.

ku kalv

To av prosjektene som får støtte har fokus på samvær mellom melkekua og kalven. I Norge er det foreløpig uvanlig i melkeproduksjon å la kalven få være med mor, men de siste årene har det blitt økt oppmerksomhet om temaet hos både bønder og forbrukere.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Dyrevernalliansens forskningsfond fikk inn mange sterke søknader på midler til forskning og utvikling til beste for dyr. Forskning for å bedre forholdene for laks, melkekyr og forsøksdyr har blitt prioritert.

Dyrevernalliansen jobber for at alle dyr skal ha et liv verdt å leve. Det er et stort potensial for bedre velferd både hos melkekyr som blir fratatt kalven rett etter fødsel, oppdrettslaks i merd med opp mot 20 prosent dødelighet og forsøksdyr i små bur. Prosjektene som får støtte fra forskningsfondet kan øke trivselen hos tusenvis av dyr i landbruket, på laboratoriet og under vannflaten. Vi tar dyrevelferdsloven på alvor og bidrar til prosjekter som både kan redusere smerte, og bidra til trivsel.

Her er oversikt over prosjektene som får støtte fra Dyrevernalliansens forskningsfond:

Workshop for ku-kalv-samvær
Veterinærinstituttet, ansvarlig forsker: Julie Føske Johnsen.
Prosjektets tittel: Workshop for interessenter: ku og kalv sammen

Det vil bli arrangert en workshop der ku-kalv-samvær og SmartCalfCare-løsningen i forsøksfjøset på NMBU vil bli vist frem og diskutert. SmartCalfCare er en innredning/binge tilpasset moderne løsdriftsfjøs som gjør det mulig for melkekua og kalven å være sammen deler av døgnet, som for tiden testes i fjøset på Senter for Husdyrforsøk i Ås.

I tillegg til å evaluere dette pilotprosjektet, vil det også være et fokus på hvordan det kan tilrettelegges for ku og kalv samvær i fremtidens fjøs, og hvilke fordeler og ulemper en slik løsning vil ha for bonden.

Sambeiting for ku-kalv-samvær
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), ansvarlig forsker: Juni Rosann Johanssen.
Prosjektets tittel: Melkeku og kalv sammen på beite – et driftsopplegg for bedre dyrevelferd

Hovedmålet er å etablere driftssystemer for lengre tids samvær og sambeiting mellom ku og kalv i melkeproduksjon, med fokus på norske forhold. Det skal utføres intervjuer av bønder fra 10 ulike gårder, atferdsobservasjoner av ku og kalv, og utprøving av sambeite våren 2020. Resultatene vil bli analysert og publisert i en rapport høsten 2021. 

Informasjonen fra intervjuene vil gi økt kunnskap om hvordan driftssystemene kan tilpasses for bedre dyrevelferd og mulighet for mer naturlig atferd for både ku og kalv i Norge. 

Miljøberikelse for laks
Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), ansvarlig forsker: Ruth Newberry.
Prosjektets tittel: Non-invasive surveillance for safeguarding the welfare of salmonid fish in aquaculture
Prosjektet skal se på effekt av miljøberikelse på dyrevelferd under oppal av laks, og utvikle indikatorer for stress og velferd for fisk som holdes i intensiv produksjon. 

Wikipedia for forsøksdyr 
Norecopa, Veterinærinstituttet, ansvarlig forsker: Adrian Smith.
Prosjektets tittel: Integrering av en «Refinement Wiki» i Norecopas nettsider

Dette er et slags Wikipedia der forsøksdyrbrukere kan legge inn informasjon, råd og ressurser om forbedring av dyreforsøk som fortsatt utføres. Denne løsningen vil bli tilbudt som ressurs til det internasjonale forsøksdyrmiljøet, og vil gjøre informasjon enklere tilgjengelig.

--- 

Dyrevernalliansens forskningsfond har som formål å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. I 2019 skal kr 719.100 deles ut. Vi prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold. Fondet skal dele ut inntil én million kroner hvert år i tre år fremover. 

Dyrevernalliansens forskningsfond legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død. Forskningsfondet har ikke vært aktivt på flere år, men har nå igjen tilgjengelige midler til utdeling. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!