Tusenvis av dyr dør i brann hvert år

Publisert 08.03.2016

Hvert år lider tusenvis av norske husdyr en grusom død som følge av brann. Dette kunne vært unngått. Dyrevernalliansen har utarbeidet en rapport om hvordan det egentlig står til med brannvernet i norske fjøs. Rapporten viser at det dør flere dyr i fjøsbranner enn noen gang, og at det trengs bedre sikring av elektriske anlegg.

Gris evakueres fra brann
Foto: Cornelius Munkvik

Hvert år lider tusenvis av norske husdyr en grusom død som følge av brann. Dette kunne vært unngått. Dyrevernalliansen har utarbeidet en rapport om hvordan det egentlig står til med brannvernet i norske fjøs. Rapporten viser at det dør flere dyr i fjøsbranner enn noen gang, og at det trengs bedre sikring av elektriske anlegg.

Jan Elgvang, sjef i Norsk Landbruksrådgivning og styremedlem i Landbrukets Brannvernkomité, roser rapporten. Han har sendt den ut til Norsk Landbruksrådgivnings 40 rådgivere i Norge som jobber med HMS på gård.
 
– Jeg støtter alt som står i rapporten. Hos oss er brannvern rådgivernes førsteprioritet. Denne rapporten har samlet informasjonen på en veldig god måte, og er veldig relevant for våre rådgivere rundt om i landet som jobber direkte med bøndene.Jan Elgvang i Landbrukets Brannvernkomité roser rapporten til Dyrevernalliansen. Foto: Norsk Landbruksrådgivning
 

Brannalarm har hjulpet

I 2002 slo stortingsmeldingen om dyrevelferd fast at det var flere branner i husdyrbygninger der dyreliv går tapt i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne oss med. Dyrevernalliansen har arbeidet mot branner i landbruket i mange år. Vår fagleder Marianne Kulø er glad for at tiltak har blitt iverksatt.
 
– Vårt arbeid har bidratt til krav om brannalarm i alle store husdyrbygg. Kravet om brannalarm har blitt innført gradvis, og gjelder nå for alle de vanligste dyreslagene i landbruket som kylling, høns, gris, kyr og sau. Tiltaket har virket. Undersøkelser viser at i løpet av fire år ble over 4.000 dyr reddet på grunn av brannalarm, sier Kulø. 
 

Dyr reagerer irrasjonelt på brann

Men på tross av at tiltaket med brannalarm har fungert, presiserer Kulø at dette ikke er nok. 
 
– En brann i et fjøs kan utvikle seg svært fort, og på minutter kan bygningen være overtent. Store besetninger med dyr som ikke er vant til å gå ute er vanskelige å få ut raskt nok. 
 
Dyr reagerer på ild og røyk med akutt frykt. De vil ofte reagere irrasjonelt på røyk og ild, og motsette seg evakuering. Fjørfe, som høner og kyllinger, er uansett umulige å få ut i tide fordi de er flere tusen i samme rom. Dette får tragiske utfall hvor dyr dør av røykforgiftning eller brenner til døde. 
 
Gris og fjørfe er de dyreslagene som oftest blir holdt trangt og i svært store grupper. Omtrent 1.600 griser dør hvert år i fjøsbranner i Norge. En brann i et hus med fjørfe kan medføre tap av over 20.000 dyr.
 
Dyrevernalliansen vil nå arbeide for at det innføres krav til automatiske slukkeanlegg i store besetninger med gris og fjørfe. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at slukkemekanismene bare er enkelte steder i fjøset, for eksempel rundt det elektriske anlegget.
 

Trengs flere tiltakVanntåkeanlegg krever lite vann og kan redde mange liv. Foto: Sprinklerpartner

Dyrevernalliansen foreslår også flere tiltak, blant annet krav til relevant sertifisering av el-installatører og el-kontrollører i landbruket. Dette støttes av Elgvang, som presiserer at det er i det elektriske anlegget brannen som oftest starter. 
 
– 70 prosent av alle branner starter her. Vi arbeider derfor nå for å heve kompetansen hos elektrikere, og for en grundigere oppfølging av en kompetent tredjepart.
 
Dyrevernalliansens rapport er et ledd i vårt arbeid med å beskytte dyr mot ekstreme lidelser.

Les hele rapporten her: Brannvern i driftsbygninger med husdyr

Ønsker du den trykkede versjonen av rapporten kan den bestilles ved å sende en mail til fag@dyrevern.no.

Omtrent 1.600 griser dør hvert år i fjøsbranner i Norge. En brann i et hus med fjørfe kan medføre tap av over 20.000 dyr. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!