Dyrevernmerket begeistrer

Publisert 13.09.2018

«Forbrukerne må få lov til å velge dyrevelferd», skriver Aftenposten på lederplass mandag 10. september. Lederkommentaren er én av mange positive tilbakemeldinger som har kommet på Dyrevernmerket, Norges første matmerking med dyrene i fokus.

ku på beite
Foto: Iselin Linstad Hauge

«Forbrukerne må få lov til å velge dyrevelferd», skriver Aftenposten på lederplass mandag 10. september. Lederkommentaren er én av mange positive tilbakemeldinger som har kommet på Dyrevernmerket, Norges første matmerking med dyrene i fokus.

Mandag 3. september lanserte Dyrevernalliansen Dyrevernmerket. Hendelsen har skapt stort engasjement, med en rekke oppslag, kommentarer og debatter i media. Det er vi glade for! Her er et lite knippe av tilbakemeldingene som har kommet:   

«Selv om det allerede finnes regelverk, vil det nye merket kunne bidra til at flere bønder og matvarekjeder legger større vekt på dyrevelferd. Helsemyndighetene anbefaler oss å spise mindre rødt kjøtt. Skal vi først spise en biff, kan det hende den smaker bedre om den har levd et ålreit liv - om ikke annet for samvittigheten.», skrev Adressa på lederplass, 7.september.

Mattilsynet positive

Torunn Knævelsrud, sjef i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet uttalte seg positivt om merkeordningen til NRK etter å ha gått gjennom kriteriene:

«Uten å gå inn på hvert enkelt kriterium, vil jeg si at det for meg ser ut til at kriteriene vil gi bedre dyrevelferd. Da forutsetter vi at også grunnkravene til drift som er forskriftsfestet, er oppfylt.» 

Knævelsrud er spent på hvorvidt det er mulig for bøndene å drifte dette og samtidig tjene penger på det.

«Vi prøver jevnlig å trekke regelverket i en retning som gir bedre dyrevelferd. Dette merket trekker det lenger enn det vi klarer å få gjennomslag for i departementet. Hvis noen er villige til å betale for denne ekstra gevinsten, er det flott, sier Knævelsrud.»

En praktisk guide

For forbrukerne kan Dyrevernmerket, når listen blir mer komplett, bli en praktisk guide til gode, dyrevennlige varer i butikken, skrev Aftenposten på lederplass.

«Det er grunn til å tro at slik merking vil være et ytterligere bidrag i arbeidet med å forbedre kvalitet på råvarene, at det er et positivt bidrag både for dyrene og forbrukerne. Ett eksempel på kriterier er at ku og kalv skal være sammen i minst seks uker», skriver Folkebladet på lederplass.

Forbrukerrådet er også spent på å se oppslutningen rundt et slikt merke. Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, sa dette til Nationen 10.sept:

«Jeg synes det er interessant. Jeg tror vi skal ha en grunnleggende respekt for at vi er forskjellige når vi går i butikk. Vi har ulike ønsker og vi er opptatt av forskjellige ting. Det blir spennende å se i hvilken grad en merkeordning for god dyrevelferd vil få i oppslutning. Det er mange som er opptatt av dyrevelferd, og synes at de kravene kan være strengere.»

Dyrevelferd viktig for forbrukerne

I samme sak kan man lese at Veterinærinstituttet har bidratt med faglig informasjon til Dyrevernalliansen i forbindelse med Dyrevernmerket. Forsker Kristian Ellingsen-Dalskau, har lenge etterspurt et slik merke i Norge, blant annet i Nationens spalte Faglig snakka.

«Dyrevelferd blir bare viktigere og viktigere for forbrukerne. Derfor er det viktig med merkeordninger som gjør det enkelt å velge i matbutikken når vi forter oss hjem etter jobb», sier han. 

Forskeren håper at bønder som deltar i denne typen merkeordninger får anerkjennelse og høyere pris for produktene. Han tror at Dyrevernmerket kan ha en positiv effekt selv om det kun er et fåtall bønder som så langt har fått utdelt merket.

«Å stille krav over minstemålet vil være bra for dyrevelferden generelt. En merkeordning trekker uansett den generelle dyrevelferden i riktig retning, det viser lignende merkeordninger i andre land i Europa», sier Ellingsen-Dalskau.

«For meg har økologiske produkter som egg, melk, fisk og kylling vært en rettesnor. Likevel føles det viktig og riktig å få en offisiell merking som slår det fast – grønt på hvitt – at dyrene har hatt et bedre liv», skrev grunnlegger av Green house, Anja Stang, på bloggen sin.

Bestill gratis handlenett du og! 

Hittil har over 850 personer bestilt gratis handlenett med Dyrevernmerket sin logo på! Ved å bære med deg Dyrevernmerkets handlenett viser du at du bryr deg om dyrene som trenger det aller mest. Har du lyst på et gratis Dyrevernmerket-handlenett, klikk her

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!