Dyr lider for skinnproduksjon i Kina og India

Publisert 16.01.2017

Skinn i sko, klær og møbler kommer fra dyr som kan ha blitt slaktet under grusomme forhold i Kina eller India.

storfe i utlandet

Skinn i sko, klær og møbler kommer fra dyr som kan ha blitt slaktet under grusomme forhold i Kina eller India.

Mesteparten av verdens skinn produseres i Kina og India. I disse landene drepes årlig over en milliard kyr, okser, sauer og geiter i en industri som produserer kjøtt, melk og skinn. Skinnproduksjonen er big business – på verdensbasis omsettes det hvert år for rundt 100 milliarder dollar i skinn og skinnvarer.

Dårlig regelverk og kontroll med dyrevelferd for skinn

Selv i industrialiserte land med dyrevelferdslover lider dyr i landbruket som følge av lite plass, langvarige dyretransporter og stress og smerte ved slakting. I land utenfor Europa er det gjerne enda lavere minstestandarder.

Se også: En global oversikt viser manglende dyrevelferdslovgivning og -tilsyn i Kina og India

Dårlig sikring fra myndighetenes side øker behovet for at bransjen selv innfører en god standard. Dessverre har bedriftene i skinnindustrien sjelden egne retningslinjer for å unngå dyremishandling.

Dyremishandling avslørt i skinnindustrien

Flere avsløringer fra skinnindustrien de siste årene dokumenterer grusomme forhold for dyrene. I India er det blant annet dokumentert langvarige, smertefulle dyretransporter. Hunde- og katteskinn fra Kina selges på det internasjonale markedet uten at produktet merkes med dyreart. I Kina har den internasjonale dyrevernorganisasjonen PETA avslørt grusom oppdrett og slakt av hunder og katter.

Flere land produserer også skinn fra eksotiske dyr som slanger og krokodiller, hvor dyr enten fanges fra det fri eller ales opp under trange, kummerlige forhold. Slanger drepes typisk ved å få hodet kappet av, men på grunn av deres lave stoffskifte forblir de bevisste og i stand til å føle smerte lenge etter avlivningen.

Umulig å vite hvor skinnet kommer fra

For forbrukeren er det umulig å vite hva man kjøper. At skoene er "made in Italy" omhandler kun selve skoproduksjonen, og behøver ikke å bety at skinnet i skoene er fra Italia. Manglende merking og sporing av råvarene i sluttproduktet gjør det umulig å vite hvor skinnet opprinnelig kom fra, og hvilke forhold dyrene har hatt.

Som forbruker kan du i stedet velge skinnfrie sko der det er mulig. I dag finnes mange gode alternativer, laget av tekstiler eller miljøvennlige syntetiske materialer. Hvis man først kjøper skinnsko bør man kjøpe sko av god kvalitet som varer lenge. Spør gjerne i skobutikken om deres retningslinjer for dyreetikk.

Hva gjør Dyrevernalliansen?

Dyrevernalliansen arbeider både politisk og overfor næringslivet for å bedre dyrevelferden:

  • Vi driver politisk påvirkning for å bedre forholdene for landbruksdyr i Norge og i utlandet. Påvirkning av EU gjøres hovedsaklig gjennom vårt medlemskap i Eurogroup for Animals – en sammenslutning av europeiske dyrevernorganisasjoner som påvirker utviklingen av EU-regelverket om dyrevelferd.
  • Vi bistår norsk næringsliv i å vedta retningslinjer, og bistår dem i kompetanseheving og å sette konkrete mål for dyrevelferd.
  Vis kilder Skjul kilder

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!